biester
Wiadomości

Pętla odpadów etykietowych

Tarczyński S.A. to pierwsza firma spożywcza w Polsce, która zamknęła pętlę recyklingu, przystępując do programu RafCycle™ - usługi recyklingu, zapewniającej nowe życie odpadom etykietowym. - To świetny przykład, jak wprowadzać w życie zasady gospodarki obiegu zamkniętego – komentuje Jaśmina Solecka, prezes stowarzyszenia Natureef, które zrzesza wiodących producentów żywności i opakowań.

Na opakowania produktów spożywczych często naklejane są etykiety - z informacją o producencie, składzie i terminie przydatności produktu do spożycia. W procesie aplikacji etykieta samoprzylepna poprzez rozdzielenie jej od podkładu nanoszona jest na gotowy produkt.  W rezultacie papierowy podkład pokryty cienką warstwą silikonu, staje się odpadem, który w większości przypadków nadaje się jedynie do wysłania do spalarni. W skali dużych firm ilość tego odpadu liczyć można w setkach ton rocznie.

Alternatywne rozwiązanie proponuje firma UPM Raflatac, potentat w dziedzinie produkcji materiałów samoprzylepnych. W ramach usługi RafCycle  odbiera ona od firm i przetwarza odpady etykietowe. Następnie poddaje je desilikonizacji i przetwarza na masę papierową, a następnie na papier. UPM Raflatac wykorzystuje rozległą sieć zbierania odpadów, aby ułatwić ekonomiczny recykling podkładów.

Na taki sposób zagospodarowania odpadów etykietowych zdecydowała się firma Tarczyński, wiodący producent z branży spożywczej w Polsce i firma zrzeszona w stowarzyszeniu Natureef. Jej współpraca z UPM Raflatac trwa od 2021 roku i wykracza poza sam odbiór podkładów. Oprócz przystąpienia do usługi RafCycle, firma Tarczyński dodatkowo wdrożyła koncepcję LabelLoop, która polega na gromadzeniu odpadów etykietowych, przekształcanych następnie we włókno, stanowiące surowiec do produkcji nowych podkładów dla etykiet z serii RAFNXT+.  W rezultacie pętla obiegu produktu została zamknięta.

Więcej

Dodaj ofertę pracy