biester
Wiadomości

Rynek folii termokurczliwych

Nowy raport firmy AMI Consulting zawiera krytyczny wgląd i analizę aktualnego stanu oraz przyszłych perspektyw rynku folii termokurczliwych do sortowania w Europie. W raporcie dokonano przeglądu obrazu podaży i popytu w poszczególnych krajach i przedstawiono szczegółowe informacje na temat trendów w zastosowaniach końcowych, rozwoju bazy surowcowej i jej wpływu na dynamikę wzrostu.

Tradycyjnie wykorzystywane do pełnienia roli drugorzędnego opakowania transportowego, w ostatnich latach folia termokurczliwa do sortowania (dalej jako: FTS) rozwinęła silną obecność w punkcie sprzedaży, aby zapewnić klientom wygodę przy zakupie wielu produktów, a także zwiększyć atrakcyjność na półce dzięki możliwości drukowania na całej powierzchni.

Opakowania na napoje alkoholowe i bezalkoholowe są zdecydowanie największym końcowym zastosowaniem folii termokurczliwej, a następnie żywność. Jednak dostawcy folii do tych kategorii stają w obliczu rosnącej konkurencji ze strony kartonowych alternatyw dla opakowań w punktach sprzedaży, na które kilku głównych właścicieli marek przestawiło się w obliczu utrzymujących się nastrojów konsumentów przeciwko plastikowi. Z tego samego powodu w przypadku niektórych produktów folie termokurczliwe są całkowicie usuwane, a w punkcie kasowym stosuje się rabat za wielokrotne zakupy. Raport bada, w jaki sposób te i inne czynniki wpływają na popyt rynkowy według zastosowania.

Więcej

Dodaj ofertę pracy