biester
Wiadomości

Polska nie spełni celów recyklingu UE na 2025?

Dziś Komisja Europejska opublikowała raport wczesnego ostrzegania dotyczący postępów Państw Członkowskich UE w realizacji celów związanych z gospodarką odpadami wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Odpadowej, Dyrektywy Opakowaniowej, Dyrektywy Składowiskowej.

Niestety, Polska znalazła się wśród grupy Państw Członkowskich, które są zagrożone niespełnieniem celów na 2025 r. dotyczących zarówno odpadów komunalnych, jak i odpadów opakowaniowych. Niepokojące są też dane dotyczące składowania odpadów komunalnych, które sugerują, że Polska może również nie spełnić celu na 2035 r. w tym obszarze. Komisja, aby pomóc w osiągnięciu celów, wskazała też pewne działania, które Państwa Członkowskie powinny podjąć aby poprawić swoją sytuację. W rekomendacjach dla Polski znalazło się m.in.: 

  • wprowadzenie systemu kaucyjnego dla opakowań z tworzyw sztucznych,
  • wzmocnienie rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań,
  • zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów,
  • wzmocnienie systemów umożliwiających ponowne użycie opakowań.

 

Poniżej raport dotyczący Polski

Link do ogólnego raportu KE

Plastics Recycling Conference in Poland

Dodaj ofertę pracy