biester
Wiadomości

Krakchemia utworzy giga rezerwy

Spółka otrzymała z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF) zalecenie utworzenia rezerw na zobowiązania w związku z wydanymi decyzjami Dyrektora Izby Administracyjnej Skarbowej w Krakowie, określającymi zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za lata 2013-2015, w sprawie których Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał niekorzystne dla Spółki wyroki. Krakchemia zastosuje się do zaleceń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i w kolejnym sprawozdaniu finansowym utworzy rezerwy na wskazane zobowiązania.

Przypomnijmy, o jakie kwoty chodzi:

za rok 2013: 16 314 tys. PLN wraz z odsetkami.

za rok 2014: 15 791 tys. PLN wraz z odsetkami,

za rok 2015: 11 051 tys. PLN wraz z odsetkami.

Łączne zobowiązania Spółki wynikające z prowadzonych postępowań podatkowych wynoszą 43 156 tys. PLN wraz z odsetkami, czyli ponad 70 mln PLN. Za rok 2022 łączne przychody netto ze sprzedaży wniosły 93,5 mln PLN netto.

Utworzenia tak gigantycznych rezerw wpłynie drastycznie na księgowy wynik spółki. Może również znacząco utrudnić pozyskiwanie zewnętrznego finansowania obrotu poprzez negatywną ocenę ryzyka kredytowego.

Od roku 2016 przychody spółki sukcesywnie spadają. W latach 2016-2022 skumulowana strata netto wyniosła ponad 58 mln PLN. W tym samym czasie wartość aktywów spadła z poziomu 153 mln PLN do 28 mln, zaś wartość kapitałów własnych z 74 mln PLN do 20 mln PLN.

Obecna wartość rynkowa Krakchemii na Giełdzie Papierów Wartościowych wynosi ok. 4,5 mln PLN.

Wyniki Krakchemii za 2022.

Dodaj ofertę pracy