biester
Wiadomości

Słabnie popyt na opakowania i recyklaty

Według niemieckiego stowarzyszenia przemysłu opakowań z tworzyw sztucznych IK, po obiecującym dla wielu początku roku, słaby popyt, utrzymujące się wysokie koszty energii i niedobór wykwalifikowanych pracowników mają obecnie negatywny wpływ na producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Niemczech.

Ponad połowa firm z sektora ocenia obecną sytuację gospodarczą jako złą i nie spodziewa się poprawy w najbliższych miesiącach. Jest to wynik ankiety przeprowadzonej przez IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen eV wśród ponad 250 firm członkowskich.

Według IK główną przyczyną obecnego kryzysu jest słaby popyt: Więcej niż co drugi producent ocenia obecny popyt na opakowania i folie z tworzyw sztucznych jako zły lub bardzo zły. Tylko 5% określa popyt jako dobry. Oprócz pełnych magazynów, presję na popyt wywierają również spadające od marca ceny surowców. Dwóch na trzech producentów spodziewa się dalszego spadku cen sprzedaży opakowań z tworzyw sztucznych w miesiącach letnich.

Prawie co piąta firma twierdzi, że z tego powodu znacznie ograniczyła produkcję. Kolejne 38% firm twierdzi, że reaguje ograniczeniem produkcji na średnią skalę i skróceniem czasu pracy. Tylko 19% badanych firm twierdzi, że produkuje bez ograniczeń. IK informuje, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy nie widać oznak odwrócenia trendu – ponad co trzecia firma spodziewa się redukcji zatrudnienia w branży.

Po tym, jak recyklerzy tworzyw sztucznych odnotowali „masywny spadek” sprzedaży na początku czerwca, IK zapytał swoich członków, jaki wpływ ma kryzys na wykorzystanie recyklatów w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Martin Engelmann, dyrektor generalny IK, powiedział o wynikach:

„Dla poszczególnych firm zużycie recyklatów jest średnio stabilne. W skali od 1 (znacznie spadło) do 100 (znacznie wzrosło) zużycie recyklatów osiągnęło średnio 48 punktów. Firmy, które zużywają mniej recyklatów niż wcześniej, winą w większości obarczają słaby popyt na opakowania z tworzyw sztucznych (48%). Na drugim miejscu, po 19%, znajdują się życzenia klientów i niższe ceny nowych tworzyw sztucznych”.

IK twierdzi również, że „trudne warunki ramowe dla produkcji przemysłowej w Niemczech” mają wpływ na przemysł opakowań z tworzyw sztucznych. Co najmniej 11% badanych firm deklaruje, że rozważa relokację za granicę, a 5% najwyraźniej jest już w trakcie relokacji części swojej produkcji lub całej firmy.

„Deindustrializacja odbywa się na naszych oczach i dzieje się szybciej, niż wielu mogłoby pomyśleć” – mówi Engelmann – i wzywa polityków do powstrzymania tego trendu. Jednak IK zauważa też, że prawie co drugi producent opakowań z tworzyw sztucznych wciąż planuje inwestycje w Niemczech.

K O N F E R E N C J A   F O L I O W A    2 0 2 3

Dodaj ofertę pracy