biester
Wiadomości

Koszt instalacji OLEFINY III wzrośnie prawie 100%

Orlen szacuje, że koszt budowy Olefiny III wzrośnie do 25 mld PLN z planowanych wcześniej 13,5 mld PLN, a zakończenie budowy nastąpi w I poł. 2027, pierwotnie miało to nastąpić na początku 2025 r. - podała spółka.

Orlen zwiększa skalę rozbudowy kompleksu olefin w zakładzie produkcyjnym w Płocku, co może wpłynąć na wzrost zysku operacyjnego grupy Orlen nawet o 2 mld PLN rocznie - poinformował koncern.W komunikacie wskazano również, że Rada nazdzorcza PKN Orlen podjęła decyzje, które mają umożliwić zawarcie porozumienie z Hyundai Engineering Poland, zmieniające umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC. Wskazano, że konieczność podpisania porozumienia z wykonawcą inwestycji wynika z aktualizacji jej założeń, co spowodowane jest przede wszystkim wojną w Ukrainie oraz związanymi z nią sankcjami i tym samym rosnącymi kosztami materiałów, zerwanymi łańcuchami dostaw oraz ograniczoną dostępnością zasobów realizacyjnych.

 

"Dodatkowo, w ramach projektu Olefiny III realizowana jest modernizacja infrastruktury zasadniczej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, a także przygotowanie tej infrastruktury pod przyszłe projekty rozwojowe, w tym o charakterze dekarbonizacyjnym. Potencjał tych projektów wzrasta z uwagi na ostatnie zmiany rynkowe i zaostrzenie regulacji" - napisano.

 

Dodano, że PKN Orlen poprzez zwiększoną skalę produkcji petrochemikaliów i chemikaliów planuje wykorzystać swój potencjał rynkowy nie tylko w Polsce, ale również w całym regionie (...), dogodnego położenia oraz skali i dostępności aktywów. "Budowa kompleksu Olefiny III jest (...) niezbędna dla realizacji transformacji istniejących aktywów rafineryjno-petrochemicznych spółki w Płocku i w Gdańsku, pozwoli na zintegrowanie procesowe petrochemii w ramach Grupy ORLEN oraz realizację synergii operacyjnych, w tym z Rafinerią Gdańską. Inwestycja umożliwi dalszy rozwój Grupy Orlen poprzez działania o charakterze organicznym i nieorganicznym. Realizacja tych działań ugruntowałaby rolę Koncernu jako jednego z liderów transformacji aktywów rafineryjno-petrochemicznych w Europie" - napisano.

W efekcie rozbudowy kompleksu Olefin powstanie ok. 650 nowych miejsc pracy. Inwestycja pozwoli m.in. na redukcję o 30 proc. emisji CO2 na tonę produktu. "Światowe trendy wskazują, że popyt na wysokomarżowe produkty petrochemiczne będzie dynamicznie rósł. Do 2050 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma potencjał do tego, żeby się podwoić. Jednocześnie w perspektywie 10 lat przerób ropy naftowej na tradycyjne paliwa będzie sukcesywnie malał. Uważnie analizujemy te zmiany i intensyfikujemy nasze działania, by mieć jak największy udział w petrochemicznym biznesie i w szybkim tempie zwiększać przychody generowane przez ten segment. Dlatego rozszerzamy zakres prac związanych z rozbudową Kompleksu Olefin. Unowocześnimy całą istniejącą infrastrukturę towarzyszącą" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym, prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek.

Realizacja inwestycji pozwoli także wykorzystać synergie z połączenia Orlenu i Grupy Lotos. Zakład w Gdańsku będzie dostawcą znacznego wolumenu nafty do produkcji olefin. Z kolei olefiny będą jednym z surowców niezbędnych do wytwarzania polietylenu LDPE Orlen w ubiegłym roku przejął części biznesu związaną z produkcją i sprzedażą polietylenu LDPE, należącą do spółki Basell Orlen Polyolefins, w której jest udziałowcem.

 

Produkty petrochemiczne, wytwarzane w kompleksie Olefin, będą bazą dla bardziej zaawansowanych tworzyw sztucznych. Realizacja kompleksu Olefin, zgodnie z aktualnymi założeniami, przyczyni się do istotnego wzrostu potencjału petrochemicznego Grupy Orlen. Inwestycja pozwoli na zwiększenie produkcji petrochemii bazowej w Płocku o ponad 60 proc. oraz o ponad 30 proc. w całej Grupie Orlen, włączając w to działalność koncernu w Czechach i na Litwie. Po jej zakończeniu, w 2027 roku, Orlen będzie dysponował jednym z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnym europejskim zakładem petrochemicznym w Europie, co umożliwi mu budowanie przewagi konkurencyjnej i wzmocnienie pozycji regionalnego lidera w segmencie petrochemicznym.

Dodaj ofertę pracy