biester
Wiadomości

HDPE: połączenie recyklingu mechanicznego i chemicznego

Niemiecka firma Interzero opracowała opatentowany proces mechanicznego recyklingu z chemicznie kontrolowaną modyfikacją reologii w celu produkcji formowanych z rozdmuchem produktów HDPE ze 100% lekkich materiałów opakowaniowych (LVP) pochodzących ze strumieni poużytkowych.

Wcześniej jakość takiego produktu ze strumieni pokonsumenckich była jakościowo odpowiednia tylko dla procesów ekstruzji. Nowy rHDPE nadaje się obecnie do produkcji butelek.

Interzero twierdzi, że procedura recyklingu eliminuje wcześniej wymagany końcowy etap sortowania lekkich odpadów opakowaniowych z polietylenu, a także potrzebę dodawania pierwotnych tworzyw sztucznych do pokonsumenckich recyklatów. Jednak warunkiem powodzenia jest zastosowanie wsadu zawierającego min 80% HDPE. Nowatorski proces został zarejestrowany w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Wg Interzero specjalna kombinacja dodatków zmienia właściwości płynięcia polietylenu o dużej gęstości, prowadząc do zwiększonej lepkości i zmniejszonego wskaźnika szybkości płynięcia. Umożliwia to przejście od dotychczas stosowanej jakości wytłaczania do jakości formowania z rozdmuchem, odpowiedniej do produkcji butelek. Nowy proces stosuje już słoweński przetwórca Rupar Plastica produkujący butelki i zamknięcia dla niemieckiego odbiorcy Bora.

Dodaj ofertę pracy