biester
Wiadomości

Ekoprojektowanie opakowań

Coraz bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące opakowań wprowadzanych na rynek UE nachodzą wielkimi krokami. Unia Europejska intensywnie działa nad przekształceniem gospodarki linearnej w gospodarkę obiegu zamkniętego, dążąc do zmniejszenia ilości produkowanych odpadów. Aby ułatwić firmom przygotowanie się do zmian prawnych, które będą preferowały opakowania przydatne do recyklingu, Interzero uruchamia program wspierający ekoprojektowanie o nazwie Made4Circle.

W biznesowej rzeczywistości czas, który pozostał, aby dostosować produkcję opakowań do nadchodzących wymogów jest relatywnie krótki.

Producenci opakowań oraz wprowadzający produkty w opakowaniach muszą planować działania dążące do osiągnięcia właściwego udziału materiału z recyklingu w opakowaniach, a te będą musiały również spełniać kryteria projektowe, pozwalające na recykling w takim stopniu, aby powstałe surowce wtórne były odpowiedniej jakości pozwalającej na zastąpienie surowców pierwotnych. Pozwoli to im nie tylko przysłużyć się planecie, ale także realnie obniżyć opłaty wynikające z nowych regulacji – mówi Przemysław Kuna, Dyrektor Zarządzający Interzero.

Dla producentów stanowi to spore wyzwanie, a samodzielne analizy i zmiany procesu projektowania mogą być dla nich czasochłonne i skomplikowane. Program Made4Circle od Interzero, bazujący na wiedzy ekspertów od recyklingu opakowań, oferuje wsparcie w stworzeniu opakowania o minimalnym wpływie na środowisko, które jednocześnie spełnia wymogi prawne i zaspokaja potrzeby konsumentów danego produktu. Usługa Made4Circle składa się z 4 głównych etapów, które uwzględniają wszystkie potrzeby biznesowe producentów: analiza wstępna, analiza szczegółowa, projektowanie rozwiązań i ocena wpływu.

Specjaliści Interzero poddają analizie obecne opakowanie, sprawdzają możliwości jego recyklingu, weryfikują wymagania dotyczące produktu i poddają opakowanie ocenie. Ich zadaniem jest także poszukiwanie alternatywnych materiałów i dostawców czy też tworzenie nowych koncepcji z analizą możliwości ponownego wykorzystania opakowania.   

Usługa Made4Circle z jednej strony wspiera firmy w dbaniu o zrównoważony rozwój, a z drugiej pomaga pozostać konkurencyjnymi na rynku. Dostosowując się do coraz bardziej rygorystycznego ustawodawstwa, którego celem jest redukcja odpadów i ochrona zasobów, warto skorzystać z narzędzia, które w sposób ekonomicznie opłacalny wspiera rozwój opakowań nadających się do recyklingu zgodnie z europejskimi przepisami komentuje Monika Grom, Wiceprezes Zarządu Interzero.

Dodaj ofertę pracy