biester
Wiadomości

Recykling chemiczny z pirolizą

Ciekawą koncepcję opracowało japońskie Mitsui Chemicals: od 4Q23 do swojego krakera w Osace będzie dodawać olej pirolityczny powstały z odpadów tworzyw.

Olej pirolityczny powstały z plastikowych odpadów będzie częścią wsadu składającego się z ropy i biopochodnych węglowodorów. Wszystkie wsadowe surowce będą aplikowane z wykorzystaniem metody bilansu masy.

Podobnie jak ropa naftowa i biowęglowodory, olej pirolityczny z odpadów tworzyw sztucznych jest olejem węglowodorowym, który może być wykorzystany jako surowiec w krakingu do produkcji podstawowych surowców chemicznych: etylenu, propylenu, frakcji C4 i C5 oraz benzenu. Ponieważ te same podstawowe materiały są następnie wykorzystywane do produkcji fenoli, innych podstawowych chemikaliów i poliolefin, takich jak polietylen i polipropylen, właściwości fizyczne pochodnych chemicznych i polimerowych są identyczne z właściwościami bardziej konwencjonalnych produktów wykonanych z materiałów pierwotnych.

Dodaj ofertę pracy