biester
Wiadomości

Produkcja petrochemiczna Orlen SA

Dekoniunktura na światowych rynkach petrochemicznych nie mogła zostać bez wpływu na wyniki segmentu petrochemicznego Orlen SA.

Spadające marże przy niższych wolumenach produkcji i sprzedaży, a także wyższych kosztach stałych i kosztach pracy wygenerowały ujemny wynik finansowy.

 

Wykorzystanie mocy produkcyjnych instalacji petrochemicznych w Grupie Kapitałowej Orlen SA w 2Q23 było już dość niskie. Zapewne w 3Q23 ta tendencja się pogłębi.

 

Na uwagę zwraca niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych PVC w Anwilu. Włocławski producent PVC i nawozów odnotował w 2Q23 ujemną EBITDĘ LIFO na poziomie -144 mln PLN, co oznacza spadek rdr o -599 mln PLN.

 

W ujęciu rocznym koncern w 2Q23 odnotował niższą sprzedaż olefin o (-) 23%, poliolefin o (-) 9%, PVC o (-) 47% oraz PTA o (-) 37%. W ujęciu wartościowym, na głównych rynkach odnotowano niższą sprzedaż w Polsce o (-) 17% i Czechach o (-) 16% przy wyższej sprzedaży na Litwie o 20%.

 

Wyniki segmentu petrochemicznego Orlen SA za 1H23

WOLUMENY (tys. ton) 1Q23 2Q23
Produkcja petrochemiczna ogółem 1 289 903
Monomery, w tym: 193 170
etylen 88 78
propylen 105 92
Polimery, w tym: 185 114
polietylen 117 83
polipropylen 68 31
Produkcja PVC, w tym: 59 42
granulaty PVC 12 11
PTA 107 93
Aromaty 99 70
Nawozy Sztuczne 278 229
Pozostałe 356 174
FINANSE (mln PLN) 1Q23 2Q23
Przychody ze sprzedaży 5 653 4 765
EBITDA 85 -157
EBIT -206 -445
INSTALACJE (wykorzystanie mocy w %) 1Q23 2Q23
Olefiny (Płock) 78% 70%
BOP (Płock) 70% 67%
Metateza (Płock) 51% 18%
PVC (Włocławek) 64% 42%
PTA (Włocławek) 66% 61%
Olefiny (Unipetrol) 85% 49%
PPF Splitter (Lietuva) 81% 80%
Dodaj ofertę pracy