biester
Wiadomości

Recyklaty: klucz do sukcesu dla całej branży

Rozmowa z Lechem Skibińskim, Przewodniczącym Rady Nadzorczej KGL SA.

Cały sektor tworzyw sztucznych czekają wkrótce istotne zmiany. Czy jesteście do nich przygotowani?

KGL S.A. bacznie obserwuje i analizuje zachodzące zmiany w sektorze tworzyw sztucznych. Warto nadmienić iż od kilku lat jesteśmy członkami organizacji zajmujących się bezpośrednim monitoringiem i analizą prawną oraz interpretacją wprowadzonych przepisów, jak np. Polski Pakt Plastikowy, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Stowarzyszenie Natureef, PetCore. Realizujemy kilka projektów mających na celu spełnienie wymagań legislacyjnych przez oferowane przez nas produkty dla branży spożywczej.

 

Rozwój biznesu KGL oparty jest głównie o maksymalne wykorzystanie recyklatów jako surowców produkcyjnych. Spółka technologicznie jest gotowa do ich wykorzystania produkcyjnego. Posiadamy i stosujemy również technologie poprawiające jakość materiałów pochodzących z recyklingu i tu mam na myśli przede wszystkim wieżę SSP, jak również zdolność do samodzielnej produkcji regranulatów i ich modyfikacji w ramach posiadanej linii do regranulacji. Można zatem powiedzieć, że jesteśmy organizacyjnie gotowi na wyzwania związane z ograniczaniem stosowania materiałów pierwotnych i zastępowanie ich surowcami pochodzącymi z recyklingu.

Lech Skibiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej KGL SA.

W aspekcie redukcji masy wprowadzanych na rynek opakowań z tworzyw sztucznych opracowaliśmy technologie produkcji opakowań ze spienionych folii na bazie poli(tereftalanu etylenu) i polipropylenu (XPET i XPP) o obniżonej gęstości i masie z zachowaniem wymaganych własności wytrzymałościowych. Na bazie dotychczas uzyskanych efektów widzimy duże szanse na rozwój tego typu wyrobów.

 

Rodzajem ryzyka z pewnością będzie wprowadzenie opłat wynikających z ustawy transponującej dyrektywę SUP, a zwłaszcza zaproponowana przez MKiŚ ich wysokość. Będzie to stanowić wielkie wyzwanie dla branży. Jeżeli wejdą w zaproponowanych wysokościach opłaty z dniem 01 stycznia 2024 r. (a wszystko dzisiaj na to wskazuje) wywoła to zapewne duży wzrost cen na jednorazowe produkty opakowaniowe wykonane z tworzyw sztucznych, a z drugiej strony spadek popytu na te wyroby. Obowiązkowa danina płacona zarówno przez producentów/importerów, jak i hurtowników i dla wielu zwłaszcza małych podmiotów konieczność prowadzenia uciążliwej ewidencji obrotu zapewne „studząco” wpłynie na chęć rozwijania sprzedaży tego typu produktów. KGL i cała branża widzi szanse ograniczania skutków rozporządzenia PPWR w zamianie produktów jednorazowych na wielorazowego stosowania. Należy jednak pamiętać, że takie przeklasyfikowanie może być wykonalne tylko w przypadku niektórych typów opakowań (np. kubki), a w innych opakowaniach mogą pojawić się trudności np. z uzyskaniem szczelnych zamknięć, a co za tym idzie standardów higienicznych. Dlatego temat wymaga wieloaspektowej analizy.

 

Jaka jest Wasza perspektywa rozwoju na najbliższe lata?

Przyjęta i obowiązująca strategia rozwoju na lata 2021-2025 zakłada rozwój  (powiększanie biznesu) we wszystkich obszarach aktywności KGL – produkcji folii i opakowań dla rynku spożywczego, dystrybucji granulatów oraz produkcji narzędzi (form). Charakterystycznym dla dwóch podstawowych segmentów działalności KGL jest oparcie ich rozwoju o powiększanie oferty produktów/wyrobów do których wytworzenia zastosowane zostały recyklaty. Od lat w KGL stosowane są technologie dekontaminacji z wykorzystaniem wieży SSP i wszystkie opakowania PET produkowane przez Spółkę mogą w pełni bądź częściowo zawierać materiał pochodzący z wieży dekontaminacyjnej SSP. Kluczowym dla pełnego sukcesu przyjętej strategii jest dostęp do recyklatów. Na dzień dzisiejszy na tym polu jest mnóstwo zaniedbań. Rynek oczekuje, że tak szybko jak to będzie możliwe uruchomione zostaną mechanizmy (lepsza segregacja, system kaucyjny, itp.) umożliwiające większy odzysk surowców nadających się do późniejszego recyklingu. W wymiarze długoterminowym przepisy i wymogi europejskie nie pozostawiają złudzeń – bez recyklingu chemicznego nie da się osiągnąć zakładanych celów gospodarki o obiegu zamkniętym. Nawet najbardziej skuteczne systemy kaucyjne i segregacja odpadów nie pozwoli na skuteczne wdrożenie kolejnych legislacji.

 

Jakie nowe produkty zaprezentujecie w trakcie Konferencji Foliowej 2023??

Z racji zmieniających się regulacji KGL na bieżąco reaguje na potrzeby odbiorców. Obecnie, za jeden z dynamicznie rozwijających się projektów, można uznać projekt wprowadzenia na rynek opakowań alternatywnych dla wycofywanych z rynku (na mocy dyrektywy SUP) opakowań z polistyrenu spienionego, które są dedykowane do posiłków na wynos. Przykłady wyrobów z tej grupy i wykonanych ze spienionego PP zaprezentujemy w czasie Konferencji. Spółka jest na etapie budowy narzędzi produkcyjnych. Szacowana wielkość rynku jest na interesującym nas poziomie. W zależności od reakcji rynku na oferowane nowe produkty, będziemy podejmować decyzje o budowie ewentualnych nowych narzędzi lub zakupie nowych linii produkcyjnych.

 

Proszę określić przyszłe trendy i wyzwania w produkcji folii i opakowań z tworzyw?

Głęboko wierzę w to, że na koniec dnia to tworzywa sztuczne okażą się zwycięzcą w przyszłych trendach wbrew wszystkim kampaniom anty-plastikowym oraz szerzącemu się na coraz większą skalę greenwashingowi, które próbują je zdyskredytować. Produkty KGL są dedykowane głównie dla przemysłu spożywczego i w zdecydowanej większości nie mają zamienników w rozumieniu wykonania z innych niż tworzywa sztuczne materiałów. Świadomy konsument ma dostęp do wielu publikacji naukowych, które jednoznacznie wskazują na przewagi tworzyw sztucznych nad innymi materiałami w kontekście niższego śladu węglowego i zdolności do pełnego recyklingu. Takim podejściem będziemy się kierować myśląc o przyszłości firmy. W najbliższym czasie skupić się powinniśmy na działaniach związanych z usuwaniem barier hamujących dostęp do maksymalnego odzysku tworzyw sztucznych z wyrobów po użyciu, gdyż to recyklaty będą kluczem do sukcesu dla całej branży.

 

Dlaczego warto z Wami współpracować? Jakie korzyści i wsparcie oferujecie swoim Partnerom?

KGL jest silną organizacją z ponad 30-letnim doświadczeniem rynkowym, która jest w stanie zaoferować oczekiwany przez rynek/klientów materiał lub produkt. Orientacja na klienta i jego potrzeby stanowią o charakterze firmy i sile całej organizacji jaką jest KGL. W segmencie dystrybucyjnym oferujemy doskonałej jakości materiały pochodzące od najlepszych producentów na świecie wsparte doradztwem w zakresie doboru optymalnego tworzywa, jak i rozwiązywaniu problemów technologicznych i przetwórczych. W segmentach produkcyjnych (folie, opakowania i formy) nasze wyroby cechują się przede wszystkim doskonałą jakością i przez to znajdują zainteresowanie u najbardziej wymagających klientów. Spółka stara się sprostać ich oczekiwaniom poprzez ścisłą współpracę już na etapie budowy koncepcji, następnie projektu i realizacji zarówno w sferze narzędziowej, jak i produkcji wyrobu. Mamy doświadczenie we współpracy z największymi odbiorcami opakowań oraz obsłudze mniejszych podmiotów, które prowadzą swoją aktywność na różnych polach rynku.

Dodaj ofertę pracy