KGL_new
Wiadomości

W pełni recyklingowalne rozwiązania barierowe

Rozmowa z Marcinem Krausem, Prezesem Zarządu KRAUS FOLIE Sp. z o.o.

Cały sektor tworzyw sztucznych czekają wkrótce istotne zmiany. Czy jesteście do nich przygotowani?

 

Cały segment tworzyw sztucznych czeka ogromna transformacja związana z przestawieniem jej torów na obieg cyrkularny. Musimy zadbać w ten sposób o to, aby zapewnić pełną recyklingowalność opakowań, zatroszczyć się o ich odzysk oraz powtórne wprowadzenie odpadów poprodukcyjnych oraz pokonsumenckich do obiegu.

Już od 2020 roku nasza firma wprowadziła na rynek jednoosiowo orientowane (MDO) folie polietylenowe, jako odpowiedź na przygotowania rynku do tej transformacji. Najnowsza inwestycja firmy, linia 9 warstwowa do folii barierowych wraz z jednostką MDO, jest następnym krokiem w celu zapewnienia naszym klientom pełnej gamy produktów do projektowania opakowań recyklingowalnych, włącznie z opakowaniami wysokobarierowymi, również przeznaczonych do procesu termoformowania. Nowe produkty i zdolności produkcyjne obejmują folie zastępujące nierecyklingowalne rozwiązania materiałami możliwymi do poddania pełnemu recyklingowi czy to mechanicznemu, czy chemicznemu. KRAUS FOLIE wprowadziło również szereg nowych produktów bazujących na źródłach odnawialnych i recyklingu oraz materiały zrównoważone pod względem śladu węglowego. Już dziś nasza oferta zawiera rozwiązania oparte na recyklingu mechanicznym (PCR), recyklingu chemicznym (PCR dopuszczonym do kontaktu z żywnością), bilansie masowym opartym na certyfikacie ISCC+, rozwiązaniach w pełni recyklingowalnych laminatów barierowych oraz nie barierowych (MDO PE)

 

Jaka jest Wasza perspektywa rozwoju na najbliższe lata?

 

Rozwinięcie segmentu w pełni recyklingowalnych rozwiązań barierowych. Pierwsze barierowe rozwiązania wprowadzaliśmy na rynek ponad 3 lata temu. Nowa 9 warstwowa linia W&H z jednostką MDO PE otwiera nam nowe możliwości. Chcemy podtrzymać naszą pozycję.

Marcin Kraus, Prezes Zarządu KRAUS FOLIE Sp. z o.o.

 

Jakie nowe produkty zaprezentujecie w trakcie Konferencji Foliowej 2023??

 

Chcemy zaprezentować nasze portfolio produktów dedykowanych dla projektowania recyklingowalnych alternatyw obecnie funkcjonujących rozwiązań w zakresie opakowań giętkich. Posiadamy unikalne możliwości oferowania kompleksowych rozwiązań zastępujących obecne rozwiązania z utrzymaniem lub nawet poprawą ich funkcjonalności. Oferujemy pełny pakiet produktów foliowych, które umożliwiają projektowanie struktur, mogących pokryć praktycznie całe spektrum funkcjonujących obecnie opakowań. Będziemy mówić o foliach PE, PP, EVOH, materiałach orientowanych z warstwą metalizacji, AlOx i innych.  Natomiast naszą najważniejszą przedstawianą innowacją będzie folia MDO PE z warstwą EVOH, mająca na celu uproszczenie projektowania opakowań i optymalizację ich kosztów.

 

Proszę określić przyszłe trendy i wyzwania w produkcji folii i opakowań z tworzyw?

 

Nieustępujący trend związany z eliminowaniem nierecyklingowalnych składowych konfiguracji laminatów będzie dalej obowiązywał. Niewątpliwie widocznym trendem będzie wymiana wysokobarierowego aluminium, rozwiązaniami pro środowiskowymi. Z pewnością dużą popularnością będą cieszyły się monostruktury oparte o właściwości barierowe, możliwie z bardzo cienką warstwą bariery EVOH, metalizowane lub coatingiem AlOx.

 

Kolejnym trendem będzie ograniczenie wykorzystywania PA na korzyść EVOH. Trend szczególnie zauważalny w opakowaniach termoformowalnych czy próżniowych.

Spodziewamy się również znacznego wzrostu wykorzystywania coraz to większego udziału recyklingu mechanicznego bądź chemicznego w konstrukcjach folii zarówno przeznaczonych do kontaktu z żywnością (recykling chemiczny), jak i aplikacji technicznych (PCR mechaniczny)

 

Dlaczego warto z Wami współpracować? Jakie korzyści i wsparcie oferujecie swoim Partnerom?

 

Jesteśmy na rynku ponad 35 lat i jesteśmy firmą rodzinną z pasją do tego co robimy na co dzień. Standardem dla nas jest dostarczanie ekonomicznych produktów o najwyższej jakości i niezawodności.

 

Mamy dość unikatowy model biznesowy – jesteśmy całkowicie wyspecjalizowani w ekstruzji folii i dzięki temu skupiamy się na dostarczaniu naszym klientom najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Nawet na bardzo wczesnym etapie ich powstawania, czego przykładem jest nasze zaangażowanie we wcześniej wspomniane rozwiązania stające naprzeciw rynkowym trendom i legislacji dotyczącej ekonomii cyrkularnej. Wcześnie zidentyfikowaliśmy trend i wymagania rynku i jako pierwsi na rynku daliśmy naszym klientom gotowe do użycia rozwiązania.

 

Nasi klienci to liderzy rynku i to obliguje nas do dostarczania im najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych na świecie wraz z serwisem technicznym na najwyższym poziomie.

Dodaj ofertę pracy