biester
Wiadomości

Używanie PCR w opakowaniach foliowych

Rozmowa z Dr Aleksandą Ścibich-Kopiec, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Cały sektor tworzyw sztucznych czekają wkrótce istotne zmiany. Czy jesteście do nich przygotowani?

 

Dzisiejszym „must have” strategii biznesowych segmentu tworzyw są cele dekarbonizacyjne. Redukcja śladu węglowego produktów tworzywowych zyskuje na znaczeniu i staje się przewagą konkurencyjną. To nie tylko obowiązek regulacyjny, ale też trend rynkowy. Przechodząc z realizacji projektu do fazy operacyjnej, rozważamy w Grupie Azoty Polyolefins S.A. różne ścieżki redukcji emisyjności naszych produktów. Przygotowujemy się do certyfikacji ISCC+ i oceny cyklu życia produktu (LCA). Rozpatrujemy także inwestycje w recykling chemiczny i mechaniczny, a także wykorzystanie bio-surowców.

 

 

Jaka jest Wasza perspektywa rozwoju na najbliższe lata?

 

Naszym celem jest osiągnięcie pozycji czołowego dostawcy najwyższej jakości polipropylenu w naszym regionie.

 

Grupa Azoty Polyolefins S.A. jako polski producent polipropylenu będzie miała strategiczne znaczenie dla przemysłu tworzywowego, przez znaczący wzrost krajowych mocy wytwórczych w tym sektorze i zmniejszenie deficytu handlowego Polski w tym obszarze.

 

Dzięki nowemu Morskiemu Terminalowi Gazowemu zlokalizowanemu w Porcie Morskim  Police zapewniającemu dostawy surowców - propanu i etylenu drogą morską, zagwarantujemy Grupie Azoty elastyczność dostaw z różnych stron świata. Niezależność surowcowa to istotny element budowania silnej pozycji na rynku polipropylenu w Europie, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń geopolitycznych i związanych z nimi zmian kierunków dostaw surowców.

 

Istotnym elementem naszego rozwoju jest wdrożenie Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty do roku 2030 wraz z jej kluczowym Projektem „Zielone Azoty”. Chcemy odpowiadać na potrzeby rynku związane z tworzeniem produktów wpisujących się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego  oraz ograniczenie do minimum emisyjności produkcji.

Dr Aleksanda Ścibich-Kopiec, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

 

Jakie nowe produkty zaprezentujecie w trakcie Konferencji Foliowej 2023??

 

Grupa Azoty Polyolefins S.A. jest producentem polipropylenu pod marką Gryfilen®.

 

W portfolio produktowym docelowo dostępnych będzie ponad 30 wyselekcjonowanych typów homopolimerów i kopolimerów, które znajdą zastosowanie we wszystkich procesach wytwarzania i dla wielu zastosowań w szerokiej gamie wyrobów gotowych.

 

Podczas konferencji zaprezentujemy typy polipropylenu Gryfilen®, które będą dostępne do produkcji folii BOPP i CPP w pierwszym okresie produkcji, jak również rozwiązania, które będziemy rozwijać w ramach strategii, dla zrównoważonego rozwoju i potrzeb opakowań elastycznych.

 

 

Proszę określić przyszłe trendy i wyzwania w produkcji folii i opakowań z tworzyw?

 

Jednym z najistotniejszych wyzwań jakie stawia przed nami zarówno prawo unijne jak i rynek, jest używanie PCR (post consumer recyclate) lub biopolimerów w opakowaniach foliowych. Zastosowanie tego typu polimerów, zwłaszcza w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, stanowi spore wyzwanie dla producentów opakowań ze względu na wysokie koszty i ograniczoną dostępność biosurowców .

 

 

Kolejnym trendem jest ekoprojektowanie opakowań i wiążący się z tym downsizing oraz produkcja opakowań monomateriałowych. Downsizing ma na celu zmniejszenie masy opakowań, a przez to zmniejszenie masy zużywanych polimerów i generowanych odpadów na jednostkę produktu. Natomiast opakowania monomateriałowe umożliwiają sprawny recykling.

 

W obydwu przypadkach Grupa Azoty Polyolefins S.A. będzie oferować wysokospecjalistyczne rozwiązania w postaci polipropylenu Gryfilen® o lepszych właściwościach mechanicznych i niższych temperaturach zgrzewania. Pozwoli to naszym klientom łatwiej spełnić wymogi ekoprojektowania opakowań elastycznych.

 

 

Dlaczego warto z Wami współpracować? Jakie korzyści i wsparcie oferujecie swoim Partnerom?

 

Pojawienie się na rynku nowego producenta PP w Polsce znacząco wzmocni stabilność, elastyczność i konkurencyjność polskiego rynku producentów opakowań, ze względu na szybką dostępność produktu oraz krótki czas transportu surowca.

 

Daje to producentom opakowań możliwość odpowiedniej reakcji na wymagania rynku. Stabilność i szybkość dostaw surowca to podstawa ciągłej i elastycznej produkcji będącej źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Naszym partnerom biznesowym zapewniamy także pełne wsparcie naszego Działu Obsługi Klienta oraz wykwalifikowanych Managerów ds. Wsparcia Technicznego.

 

Dodaj ofertę pracy