biester
Wiadomości

Specjalistyczne technologie recyklingu i upcyklingu

Rozmowa z Eligiuszem Sidor, dyrektorem IPM RECYCLING.

Cały sektor recyklingu tworzyw sztucznych czekają wkrótce istotne zmiany. Czy jesteście do nich przygotowani?

Tak, podobnie jak nasi klienci oczekujemy na wprowadzenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów oraz systemu kaucyjnego. Liczymy, że sprawny system pozwoli na zwiększenie efektywności procesów recyklingu w Polsce. W swojej ofercie posiadamy nie tylko urządzenia i technologie pozwalające na umycie, regranulację i uszlachetnienie surowców wtórnych, ale również takie, które umożliwiają produkcję gotowych wyrobów z recyklowanych materiałów.

Jaka jest Wasza perspektywa rozwoju na najbliższe lata?

Nasza firma od ponad trzydziestu lat specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych technologii do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz gumy. W ostatnim okresie, wraz z rosnącym znaczeniem gospodarki o obiegu zamkniętym, nasza działalność znacząco koncentruje się na technologiach recyklingu. Obecnie to obszar, który dominuje w naszych działaniach.

 

 

Dostrzegamy aktualnie na rynku lukę związaną z efektywnym wykorzystaniem recyklowanego materiału. W związku z tym prowadzimy projekty mające na celu umożliwić wykorzystanie jak największej ilości recyklowanych materiałów. Dobrym przykładem jest prowadzenie projektów upcyklingowych, które przekształcają recyklowane tworzywa sztuczne w nowe pełnowartościowe materiały o pożądanych właściwościach. Innym przykładem jest technologia ROTEAX pozwalająca na produkcję wysokiej jakości palet transportowych z niesortowanych odpadów tworzyw sztucznych. Bazą, bo aż 85% tych odpadów stanowią niesortowane poliolefiny, które podczas procesu termicznego pozwalają na efektywne połączenie istniejących wtrąceń i zanieczyszczeń, takich jak resztki innych tworzyw, resztki piasku, fragmenty aluminium, pozostałości papieru, drewna czy innych.

Wdrażanie właśnie takich innowacyjnych projektów uważamy za główne kierunki rozwoju naszej firmy.

Jakie nowe produkty zaprezentujecie w trakcie Konferencji Recyklingowej 2023??

Na podstawie analiz zapytań i realizowanych projektów, zauważam znaczący potencjał rozwoju tworzyw z upcyklingu.  Mam tu na myśli przede wszystkim produkcję rekompandów, które dzięki dodaniu do recyklowanych materiałów różnych dodatków modyfikujących stają się materiałami o polepszonych właściwościach i o parametrach mechanicznych, fizycznych i chemicznych dopasowanych do konkretnych zastosowań.

Podczas zbliżającej się Konferencji Recyklingowej 2023 planujemy zaprezentować projekt, innowacyjny na skalę światową, który właśnie uruchamiamy w Polsce. Ten projekt umożliwia tworzenie specjalistycznego kompandu poprzez łączenie odpadu poliolefin z odpadami z gumy. Otrzymany w ten sposób materiał może znaleźć szerokie zastosowanie w różnych sektorach, takich jak motoryzacja, budownictwo, home & living, sprzęt sportowy oraz produkcja różnego rodzaju pojemników. Co istotne, cały proces produkcji wykorzystuje w 100% materiały pochodzące z recyklingu, eliminując tym samym powstawanie dodatkowych odpadów.

 

19.10.2023; Warszawa; Porozmawiajmy o recyklingu tworzyw.

 

Innym ciekawym innowacyjnym projektem, który zaprezentujemy podczas Konferencji jest „de-inking” tj. proces usuwania farby drukarskiej z opakowań PE oraz PP. Nie mam tu na myśli klasycznego podejścia polegającego na procesie degradacji termicznej farb drukarskich podczas regranulacji i ich eliminacji w fazie odgazowywania oraz filtracji stopionego tworzywa. Firma SOREMA opracowała proces mycia pozwalający na usunięcie nadruków w taki sposób, że z zadrukowanej folii, otrzymujemy transparent. W ten sposób możliwe jest otrzymanie cennego surowca.

Proszę określić przyszłe trendy i wyzwania w recyklingu tworzyw sztucznych?

Jednym z głównych wyzwań recyklingu jest poprawa jego efektywności. Dotyczy to zarówno zbiórki jak i segregacji odpadów. W Niemczech czy we Włoszech dostawcy materiałów odpadowych do każdej dostawy dołączają pisemną informację określającą ilości i rodzaje zanieczyszczeń w dostarczanych materiałach. Pozwala to na odpowiednie dostosowanie linii technologicznych do konkretnej struktury odpadów, w efekcie minimalizując odpad powstały w procesie mycia. W Polsce niestety metody zbiórki nie są tak rozwinięte i recykler często otrzymuje odpad o dość przypadkowym składzie, bez precyzyjnej informacji o zanieczyszczeniach. Bez odpowiednich działań oraz regulacji prawnych pozwalających na uszczelnienie systemu, ciężko będzie mówić o poprawie efektywności recyklingu w Polsce.

Kolejnym wzywaniem jest zwiększenie zużycia materiałów z recyklingu poprzez poszerzenie obszaru ich zastosowań. Wierzę, że intensywny rozwój technologii rekompandowania znacznie poszerzy zakres wykorzystania surowców wtórnych podczas produkcji nowych wyrobów. Jest to szczególnie istotne w sytuacji wchodzenia w życie przepisów ROP, które będą obligować producentów wyrobów z tworzyw sztucznych do zwiększenia zużycia surowców wtórnych przy produkcji swoich produktów.

Pan Eligiusz Sidor, dyrektor IPM RECYCLING.

 

Podejrzewam, że wejście przepisów ROP nie będzie przyjęte z entuzjazmem przez niektórych producentów a w szczególności tych produkujących wyroby, które są bardzo wrażliwe na jakość surowców. Wielu nie będzie chciało stosować recyklatów twierdząc, że będą pogarszać jakość ich produktów. Tu rozwiązaniem będzie stosowanie rekompandów o określonych, ściśle zaplanowanych własnościach, które nie pogorszą a wprost przeciwnie będą mogły nawet poprawić jakość tych wyrobów. W tej sytuacji producent wywiąże się z wymagań ROP stosując w pewnym zakresie rekompand jako surowiec wtórny, który będzie tańszy od surowca oryginalnego a nie pogorszy, o ile nawet nie polepszy jakości swoich wyrobów.

To jeszcze jeden z powodów, dla których przewidujemy intensywny rozwój upcyklingu, w tym technologii rekompandowania. 

Coraz więcej klientów wymaga bardziej ekologicznych i ekonomicznych surowców i buduje swój image na rynku swoim proekologicznym podejściem. Polega to na tym, że niektórzy operatorzy na rynku, szczególnie ci globalni, ogłaszają, że od kreślonego roku będą sprzedawać wyroby wyłącznie (lub prawie wyłącznie) z materiałów z recyklingu. W związku z tym preferowani będą dostawcy posiadający w ofercie przyjazne dla środowiska surowce produkcyjne a zatem przede wszystkim rekompandy o polepszonych własnościach i dopasowane do konkretnych zastosowań.

Obserwujemy również wzrost zainteresowania recyklingiem chemicznym. Materiały uzyskane w ten sposób mogą być zastosowane do produkcji opakowań mających kontakt z artykułami spożywczymi. Jednak cena tego materiału będzie dużo wyższa niż materiału uzyskanego za pomocą recyklingu mechanicznego i w związku z tym zapotrzebowanie na recyklat pochodzący z recyklingu mechanicznego nie spadnie.

Dostrzegamy także zapotrzebowanie na standaryzację i certyfikację procesów recyklingu tworzyw sztucznych. Przykładem takiej standaryzacji jest system certyfikacji EuCertPlast. Klienci coraz częściej pytają, czy dostarczane przez nas technologie pozwolą na certyfikację ich materiału. Uważam, że jest to bardzo pozytywne i myślę, że ten trend będzie się utrzymywał.

Dlaczego warto z Wami współpracować? Jakie korzyści i wsparcie oferujecie swoim Partnerom?

Jak już wcześniej wspomniałem, jesteśmy obecni na polskim rynku od ponad trzech dekad. W ciągu tego czasu mieliśmy okazję śledzić ewolucję tego rynku i zauważyć znaczące zmiany. Obecnie większość naszych klientów poszukuje innowacyjnych technologii oraz maszyn wyposażonych w unikalne rozwiązania techniczne. Nasza oferta jest precyzyjnie dopasowywana do tych wymagań.

Chciałbym podkreślić pewien kluczowy aspekt. Dzisiaj, zwykłe zapewnienie o wysokiej jakości maszyn nie wystarcza. Wymagana jest również odpowiednia technologia dostosowana do konkretnego procesu produkcyjnego. Wszystkie nasze firmy partnerskie opracowują technologię odpowiednią do określonego procesu, a następnie przekazują ją klientom podczas uruchamiania linii produkcyjnych w ich zakładach. W związku z tym omija się etap „prób i błędów” na nowych maszynach, ponieważ są one od razu gotowe do pracy.

Wszystkie reprezentowane przez nas firmy są wynikiem dokładnej selekcji i wieloletniej współpracy. Wymagamy od nich nie tylko najwyższych kwalifikacji technicznych, technologicznych i handlowych, ale także pozytywnych postaw etycznych. Każda z tych firm nie tylko zajmuje czołową pozycję na światowym rynku pod względem osiągnięć technicznych i technologicznych, ale także słynie z najwyższych standardów obsługi klienta, opartych na pełnym profesjonalizmie i zaufaniu. To właśnie te wartości gwarantujemy naszym klientom w trakcie współpracy z naszą firmą.

Dodaj ofertę pracy