biester
Wiadomości

Chcemy maksymalizować wykorzystanie PET

Rozmowa z Jarosławem Stróżykiem, Managerem SUKANO AG w Polsce.

Cały sektor recyclingu tworzyw sztucznych czekają wkrótce istotne zmiany. Czy jesteście na nie przygotowani ?

 

Nasza aktywność jest ukierunkowana głównie na zmiany w sektorze recyclingu. Specjalizujemy się w PET, który jest używany głównie do pakowania żywności i napojów. Naszym priorytetem jest koncentracja na recyclingu. Oferujemy przede wszystkim masterbatche barwiące wykrywalne przez podczerwień, umożliwiające ponowne przetworzenie surowca, w tym AA Scavenger, transparentne modyfikatory udarności, rozjaśniacze optyczne itp. 

Jako aktywny członek PETCORE Europe uczestniczymy w grupach roboczych, zapewniając doradztwo techniczne i wspierając badania naukowe, aby pomóc w tworzeniu wytycznych DfR (Designed for Recycling) dotyczących recyklingu tacek lub butelek. Ostatnią inicjatywą było uruchomienie wytycznych DfR dla białych butelek PET w ramach wolontariatu Europejskiej Platformy Butelek PET (EPBP). Nasze zaangażowanie ma na celu ustanowienie dedykowanego strumienia recyklingu białych butelek PET z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością do zastosowań w obiegu zamkniętym.

 

 

Jaka jest wasza perspektywa rozwoju na najbliższe lata?

 

Chcemy nadal maksymalizować i dywersyfikować wykorzystanie PET i biopolimerów w różnych zastosowaniach i na różnych rynkach.

 

Będziemy nadal opracowywać produkty umożliwiające przejście do zastosowań mono materiałowych, które ułatwiają recykling i sortowanie, jednocześnie zachowując jakość opakowanego produktu. Nasze portfolio odpowiada zapotrzebowaniu globalnego rynku i oczekiwaniom związanym z rosnącym i preferencyjnym kierunkiem gospodarki o obiegu zamkniętym i opartej na bio-produktach.

 

Pan Jarosław Stróżyk, Manager SUKANO AG w Polsce.

 

Jakie nowe produkty zaprezentujecie w trakcie Konferecji Recyclingowej?

 

Chcemy zaprezentować nasze portfolio masterbatchy,  które pomogą zwiększyć zawartość rPET w zastosowaniach końcowych oraz poprawić właściwości mechaniczne i jakość rPETu. Zaliczają się do nich środki podnoszące lepkość międzycząsteczkową (melt enhancer), transparentne modyfikatory udarności, a w zakresie optycznym rozjaśniacze optyczne. Ciekawą propozycją są kompatybilizatory dające możliwość przetworzenia mieszaniny dwóch tworzyw.  Możemy pokazać nasze rozwiązania w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, umożliwiające recykling tray to tray i bottle to botte.

 

19.10.2023 Konferencja Recyklingowa w Warszawie.

Nowoczesne technologie recyklingu

Liderzy rozwoju branży

Debata nad przyszłością recyklingu w Polsce

Prelekcje m.in.: Starlinger, Weima, Vecoplan, Sukano, Albis, Maris, Gamma Meccanica.

 

Proszę określić przyszłe trendy i wyzwania w recyclingu tworzyw sztucznych

 

Oczekujemy, że presja ze strony ustawodawców i społeczeństwa będzie nadal rosła. Nasza branża musi przewodzić recyklingowi polimerów i przenieść go na wyższy poziom. PET oferuje najlepsze warunki dla recyklingu w obiegu zamkniętym, ale również depolimeryzacja musi zostać uznana jako technologia recyklingu. Musimy znaleźć odpowiedni end of live  dla każdego indywidualnego zastosowania, pracując również nad recyklingiem organicznym i polimerami biodegradowalnymi, takimi jak PLA, PHA, PBS.

 

Dlaczego warto z wami współpracować? Jakie korzyści i wsparcie oferujecie partnerom?

 

Sukano jest globalnym partnerem wybieranym przez przetwórców tworzyw sztucznych i właścicieli marek, jeśli chodzi o opracowywanie innowacyjnych produktów i wysoce wyspecjalizowanych rozwiązań. Nasi klienci mogą korzystać z łatwego dostępu do naszego centrum badawczo-rozwojowego i wewnętrznego centrum testów technicznych i analitycznych. Pomaga to zapewnić płynne i powtarzalne przejście od skali laboratoryjnej do przemysłowej. Nasi eksperci techniczni pracują ramię w ramię z klientem jako współpracujący zespół, aby znaleźć dostosowane do potrzeb kolory i rozwiązania w zakresie koncentratów barwiących.

 

 

Znając oczekiwania klienta co do produktu końcowego Sukano może opracować indywidualne rozwiązanie dla potencjalnego odbiorcy zapewniając stabilne przetwórstwo i wysoką jakość produktu finalnego.

Dodaj ofertę pracy