biester
Wiadomości

Dumping dwutlenku tytanu?

Europejska Koalicja ad hoc na rzecz dwutlenku tytanu z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji Europejskiej o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego importu dwutlenku tytanu z Chin.

Komisja oficjalnie wszczęła postępowanie antydumpingowe w celu zbadania, czy przywóz dwutlenku tytanu z Chin odbywał się po cenach dumpingowych na rynek unijny i czy spowodował istotną szkodę dla przemysłu UE. Dochodzenie wszczęto w wyniku skargi złożonej przez Koalicję we wrześniu 2023 r . Koalicja jest zdecydowanie zaangażowana we współpracę podczas tego dochodzenia w celu dostarczenia Komisji Europejskiej wszystkich niezbędnych informacji w celu przeprowadzenia dochodzenia. 

Tło 

  •  W ostatnich latach przywóz TiO2 z Chin do Unii gwałtownie i stale wzrastał . Ta szybka ewolucja przywozu TiO2 z Chin była możliwa dzięki wysokim praktykom dumpingowym stosowanym przez chińskich eksporterów na rynku UE. Te nieuczciwe praktyki chińskich eksporterów spowodowały poważną szkodę dla unijnego przemysłu TiO2 . W ostatnich latach rentowność producentów unijnych spadła do poziomu, który w dużej mierze stał się niemożliwy do utrzymania. 
  • Koalicja przedstawiła dowody wskazujące, że chińscy eksporterzy stosowali dumping na rynku UE. Marginesy dumpingu oszacowane przez Koalicję wynosiły od 45 do 65%. Z powodu tych nieuczciwych praktyk handlowych import TiO2 z Chin gwałtownie i stale wzrastał oraz zyskał znaczące udziały w rynku w ciągu ostatnich trzech lat. Chińscy eksporterzy nie mają przewagi konkurencyjnej nad producentami z UE. Zdobyli udziały w rynku unijnym tylko dlatego, że stosowali wysoki dumping ze szkodą dla przemysłu unijnego.  
  • Kilka fabryk w Unii musiało zaprzestać produkcji TiO2 ze względu na presję wywieraną przez przywóz z Chin po cenach dumpingowych . Nieuczciwe praktyki chińskich producentów eksportujących zagrażają rentowności unijnego przemysłu TiO2 . Chińscy producenci eksportujący TiO2 rozumieli , że ich strategia dumpingu spowoduje poważną szkodę dla unijnego przemysłu TiO2 . Chińscy dostawcy TiO 2 otwarcie mówią o zamykaniu linii produkcyjnych TiO 2 w Unii i wywieraniu presji na zmniejszenie zainstalowanych mocy produkcyjnych. 
  • W interesie Unii leży utrzymanie unijnej produkcji TiO 2 , ponieważ jest to produkt kluczowy dla kilku gałęzi przemysłu, w tym sektorów strategicznych, i wspiera politykę UE w zakresie ochrony środowiska. Kompensowanie nieuczciwych praktyk Chin zmniejszy zależność UE od importowanych surowców krytycznych poprzez dywersyfikację i zabezpieczenie krajowych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych. 
  • Koalicja pozostaje w pełni zaangażowana w zwalczanie nieuczciwego handlu i przywracanie równych warunków działania na unijnym rynku dwutlenku tytanu . Koalicja pragnie promować sprawiedliwy handel i wspierać środowisko handlowe, w którym unijni producenci TiO 2 mogą uczciwie konkurować z przywozem TiO 2 ze wszystkich źródeł. Jedynie przywracając równe warunki działania w UE możemy zapewnić istnienie unijnego przemysłu TiO 2 , umożliwić temu przemysłowi osiąganie solidnych zwrotów z inwestycji oraz chronić miejsca pracy w sektorze produkcyjnym w UE.  
  • Moce produkcyjne przemysłu UE mogą zaspokoić 90% zapotrzebowania UE . Ponadto oprócz dostaw krajowych istnieje kilka alternatywnych źródeł przywozu. W związku z tym klienci mogą mieć pewność, że to działanie antydumpingowe nie spowoduje zakłóceń w dostawach na rynku UE. 

Europejska koalicja ad hoc na rzecz dwutlenku tytanu  składa się z unijnych producentów dwutlenku tytanu, którzy połączyli wysiłki mające na celu obronę unijnego przemysłu dwutlenku tytanu przed istotną szkodą spowodowaną dumpingiem przywozu dwutlenku tytanu z Chin . Koalicja nie jest organizacją stałą. 

Dodaj ofertę pracy