KGL_new
Wiadomości

Recykling: co niesie PPWR dla branży?

Co oczywiste, z powodu ograniczeń produkcji i zużycia rozporządzenie PPWR nie jest korzystne dla producentów opakowań z tworzyw. A co sądzą recyklerzy o nowych zasadach, które już wkrótce mogą regulować rynek opakowań i odpadów?

Recyklerzy tworzyw, głosami kilku stowarzyszeń branżowych,  z zadowoleniem przyjęli przyjęcie poprawki 435, skupiającej się na certyfikacji materiałów pochodzących z recyklingu, co oznacza kluczowe zwycięstwo dla środowiska i konkurencyjności europejskich podmiotów zajmujących się recyklingiem. Niniejsza poprawka zwalcza podrabiane tworzywa recyklingowe i „ekościemę” na rynku UE, zapewniając równe działanie. Recyklerzy wzywają obecnie Radę Europy, aby przyłączyła się do tego impulsu. Recyklerzy popierają również położenie przez Parlament Europejski nacisku na zapewnienie, aby wszystkie opakowania nadawały się do recyklingu w oparciu o rygorystyczne kryteria oraz wprowadzenie celu selektywnej zbiórki wynoszącej 90% wszystkich materiałów opakowaniowych.

Recyklerzy z zadowoleniem przyjmują również wezwanie zgromadzenia plenarnego do wprowadzenia zakazu celowo dodanych PFAS oraz bisfenolu A w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością i podtrzymują swoje stanowisko, że wprowadzone przez PPWR ograniczenie celowo dodanych PFAS nie powinno mieć wpływu na wyniki procesu REACH.

Jednakże zatwierdzenie poprawki 138, która umożliwia wliczanie surowców z tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego do 50% docelowej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, podważa skuteczność wysiłków w zakresie recyklingu i faworyzuje tworzywa sztuczne na bazie ropy naftowej. Recyklerzy zdecydowanie nalegają, aby Rada wyraźnie oddzieliła te dwie kategorie i zapewniła jasność prawa w celu utrzymania integralności celów dotyczących zawartości materiałów pochodzących z recyklingu.

Branża jest rozczarowana zatwierdzeniem priorytetowego dostępu niektórych producentów do materiałów pochodzących z recyklingu (poprawki 102, 266), co uważa za interwencję w zasady wolnego rynku. Podejście takie stwarza ryzyko osłabienia rynku recyklingu poprzez faworyzowanie większych producentów i niekorzystny wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa. Branża liczy, że Rada odwróci podejście Parlamentu i będzie wspierać ramy regulacyjne, które umożliwią branży recyklingowej inwestowanie w budowanie potencjału i innowacje w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych w UE.

Dodaj ofertę pracy