biester
Wiadomości
Orlen  

Ciekawa innowacja Orlen Unipetrol

Grupa ORLEN Unipetrol rozpoczęła realizację szeroko zakrojonej inwestycji w swoim zakładzie produkcyjnym w Kralupach nad Wełtawą. Inwestycja koncentruje się przede wszystkim na odzyskiwaniu ciepła spalin z procesów spalania. ORLEN Unipetrol oczekuje od tego projektu, który umieścił wśród pięciu najważniejszych inicjatyw strategicznych, redukcji emisji nawet o 15 tys. ton rocznie, przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności rafinerii w Kralupach i jej samowystarczalności energetycznej. Blok ma zostać ukończony w połowie 2025 roku, a inwestycja wyniesie ponad pół miliarda koron czeskich. Budowa instalacji odzysku to kolejny konkretny krok Grupy ORLEN Unipetrol na drodze do neutralności emisyjnej, którą Grupa chce osiągnąć najpóźniej do 2050 roku.

Projekt koncentruje się na wykorzystaniu ciepła odpadowego gazów spalinowych z procesów spalania do produkcji wody zasilającej kocioł poprzez ponowne wykorzystanie kondensatu turbinowego uzyskanego w wyniku skraplania pary pod wysokim ciśnieniem napędzającej turbiny tłoczące kluczowe maszyny na instalacji FCC w rafinerii. Po usunięciu niepożądanych substancji, doprowadzeniu tlenu i pH kondensat podgrzewa się do wymaganej temperatury wykorzystując ciepło spalin. W ostatnim etapie oczyszczony kondensat poddawany jest sprężaniu za pomocą pomp wysokociśnieniowych, aby zwiększyć jego ciśnienie do wymaganej wartości, jednocześnie wytwarzając wodę zasilającą kocioł o wymaganych parametrach. Ta gorąca woda pod wysokim ciśnieniem wykorzystywana jest do wytwarzania pary pod wysokim ciśnieniem, niezbędnej do napędzania turbin potrzebnych do pracy bloku. Celem tego procesu jest optymalizacja zużycia wody i efektywne wykorzystanie energii cieplnej. Dzięki maksymalizacji wykorzystania ciepła pochodzącego z procesów spalania zwiększona zostanie efektywność energetyczna i operacyjna.
 
„Zwiększenie efektywności energetycznej operacji i zmniejszenie naszego śladu węglowego to jeden z podstawowych filarów naszej strategii. Do roku 2050, kiedy Grupa ORLEN dąży do osiągnięcia neutralności emisyjnej, planujemy wiele innych znaczących inwestycji. Przede wszystkim zwiększą efektywność wykorzystania energii w naszej działalności. Inwestycja w ponowne wykorzystanie ciepła z produktów spalania to jedna z kluczowych inicjatyw strategicznych spółki – mówi Maciej Romanów, członek zarządu Grupy ORLEN Unipetrol .
 
Ciekawym aspektem inwestycji w rafinerii w Kralupach jest instalacja specjalnych polimerowych, kwasoodpornych wymienników ciepła, co jest głównym powodem ich zastosowania w tym zastosowaniu. Innowacyjna technologia wymienników w wariancie „gaz-ciecz” jest obecnie stosunkowo nową technologią w przemyśle rafineryjnym. Koncepcja wykorzystania wymienników ciepła w instalacji odzysku ciepła, została wymyślona i opracowana przez pracowników ORLEN Unipetrol i będzie unikalnym rozwiązaniem w branży rafineryjnej. Głównym celem jest maksymalizacja wykorzystania wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie efektywności energetycznej procesu związane z redukcją emisji.
Dodaj ofertę pracy