biester
Wiadomości

Wskaźnik recyklingu w UE

W 2022 r. wskaźnik wykorzystania materiałów w obiegu zamkniętym w UE osiągnął 11,5%, co oznacza, że ​​11,5% zasobów materiałowych wykorzystywanych w UE pochodziło z materiałów pochodzących z recyklingu odpadów.

W porównaniu z 2021 r. wskaźnik obiegu zamkniętego wzrósł o 0,1%. W latach 2010-2022 wskaźnik wzrósł o 0,8 p.p. z 10,7% do 11,5%, jednak najwyższe udziały odnotowano w latach 2018 i 2020: 11,6%. W 2022 r. wskaźnik obiegu zamkniętego był najwyższy w Holandii (27,5 %), a następnie w Belgii (22,2 %) i Francji (19,3 %). Najniższy wartość wskaźnika odnotowano w Finlandii (0,6%), Rumunii (1,4%) i Irlandii (1,8%). Różnice we wskaźniku obiegu zamkniętego pomiędzy krajami UE opierają się nie tylko na wielkości recyklingu w każdym kraju, ale także na czynnikach strukturalnych w gospodarkach krajowych.

W 2022 r. najwyższy wskaźnik obiegu zamkniętego według głównego rodzaju materiału dotyczył rud metali – 23,9% (+0,6 p.p. w porównaniu z 2021 r.), następnie minerałów niemetalicznych – 13,7% (-0,1 p.p.) i biomasy 10,0% (+0,6 p.p.) oraz surowców kopalnych/nośniki energii o 3,2% (bez zmian). 

W 2022 r. UE wyeksportowała 6,4 mln ton produktów nadających się do recyklingu ( papieru, tworzyw sztucznych i szkła ) do krajów spoza UE , co stanowi wzrost o 8,4% w porównaniu z 2021 r. Z drugiej strony import wyniósł 4,0 mln ton, co stanowi 4,2% wzrost wzrost w stosunku do roku 2021.

W porównaniu z 2010 rokiem łączny eksport produktów nadających się do recyklingu do krajów spoza UE spadł o ponad jedną trzecią (-35,2%, z 9,8 do 6,4 mln ton). Całkowity import wzrósł o 23,9%, z 3,2 do 4,0 mln ton.  

Jeśli chodzi o eksport, w 2022 r. najczęściej eksportowanym produktem nadającym się do recyklingu poza UE był papier, stanowiący ponad trzy czwarte eksportu (77,1% i 4,9 mln ton), a następnie tworzywa sztuczne (17,5% i 1,1 mln ton) i szkło ( 5,4% i 0,3 mln ton).

W tym samym roku sprowadzono 2,4 mln ton papieru, co stanowi ponad połowę (59,3%) wszystkich produktów nadających się do recyklingu sprowadzonych spoza UE. Drugą co do wielkości kategorią były tworzywa sztuczne (20,6% i 0,8 mln ton), a następnie szkło (20,1% i 0,8 mln ton).

Największym kierunkiem eksportu papieru nadającego się do recyklingu z UE w 2022 r. były Indie (29% całkowitego eksportu papieru poza UE), a następnie Indonezja (19%) i Turcja (12%). Największym kierunkiem eksportu tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu była Turcja (29% całkowitego eksportu tworzyw sztucznych poza UE), a za nią plasowały się Indonezja (17%) i Malezja (15%). W 2022 r. szkło nadające się do recyklingu było eksportowane głównie do Wielkiej Brytanii (46% całkowitego eksportu szkła poza UE), a za nimi plasowały się Szwajcaria (11%) i Brazylia (9%).

Przywóz produktów nadających się do recyklingu poza UE pochodził głównie z Wielkiej Brytanii, która odpowiadała za 47% całkowitego importu papieru, 45% tworzyw sztucznych i 47% szkła. Drugim co do wielkości dostawcą papieru nadającego się do recyklingu były Stany Zjednoczone (20% importu papieru poza UE), a następnie Szwajcaria (14%). Import tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu pochodził także ze Stanów Zjednoczonych (8%), a następnie z Norwegii (7%). Drugim co do wielkości dostawcą szkła nadającego się do recyklingu była Szwajcaria (14%), a następnie Norwegia (9%).

Dodaj ofertę pracy