biester
Wiadomości

EuCertPlast i RecyClass razem

EuCertPlast i RecyClass osiągnęły porozumienie w sprawie przyszłego rozwoju certyfikacji dla podmiotów zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych. W przyszłości wiedza i know-how obu systemów audytów zostaną połączone w ramach certyfikacji procesu recyklingu RecyClass.

Obydwa programy audytu opierają się na zasadach normy EN 15343 i skupiają się na identyfikowalności pochodzenia odpadów w procesach recyklingu tworzyw sztucznych. Audyty kompleksowo przyglądają się wdrożonemu procesowi i wymaganym pozwoleniom, aby zapewnić, że operacje są bezpieczne dla środowiska.

Biorąc pod uwagę rosnące wymagania prawne dotyczące wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu i ich identyfikowalności, oba programy audytu mają odpowiednią podstawę do ułatwienia przestrzegania przepisów podmiotom zajmującym się recyklingiem, poszukującym wiarygodnego certyfikatu.

Aby zapewnić płynną zmianę wszystkim firmom posiadającym certyfikat EuCertPlast, RecyClass określi jasne środki przejściowe i ogłosi odpowiedni okres przejściowy. Środki te będą dotyczyć okresu ważności istniejących certyfikatów EuCertPlast, a także nakreślą proces przyszłych audytów.

Identyfikacja wizualna i nazwa EuCertPlast zostaną zachowane w działaniach komunikacyjnych i brandingowych, biorąc pod uwagę jego ugruntowaną reputację w branży tworzyw sztucznych.

To porozumienie pomiędzy RecyClass i EuCertPlast przełoży się na większą przejrzystość w branży recyklingu tworzyw sztucznych.

Dodaj ofertę pracy