biester
Wiadomości

Biotworzywa: dobre rokowania

Światowa produkcja biotworzyw nabiera tempa po kilku latach stagnacji, wywołanej głównie Covid-19. Rozwój ten napędzany jest rosnącym popytem w połączeniu z pojawieniem się bardziej wyrafinowanych aplikacji i produktów. Globalne moce produkcyjne biotworzyw znacznie wzrosną z około 2,18 mln ton w 2023 r. do około 7,43 mln ton w 2028 r.

„Wzrost mocy produkcyjnych biotworzyw należy rozumieć w szerszym, globalnym kontekście kryzysu klimatycznego, rosnących kosztów energii i zakłóconych łańcuchów wartości. Pomimo tych wyzwań, zdolność produkcyjna biotworzyw rośnie, co podkreśla odporność i znaczenie naszej branży”, stwierdza Hasso von Pogrell, dyrektor zarządzający European Bioplastics (EUBP). 

Istnieją alternatywy z bioplastików dla prawie każdego konwencjonalnego materiału z tworzywa sztucznego i odpowiedniego zastosowania. Ze względu na silny rozwój polimerów, takich jak PLA (kwas polilaktydowy), PHA (polihydroksyalkaniany), PA (poliamidy) oraz stały wzrost polipropylenu (PP), moce produkcyjne będą nadal znacząco rosły w ciągu najbliższych 5 lat , wynika z danych EUBP.

Biotworzywa znajdują coraz szersze zastosowanie, od opakowań i produktów konsumenckich po elektronikę, motoryzację i tekstylia. Opakowania pozostają nadal największym segmentem rynku biotworzyw, z udziałem 43 procent (934 000 ton) całkowitego rynku biotworzyw w 2023 r.

„Chociaż przyjęcie rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych jest nadal przedmiotem dyskusji w instytucjach UE, dane pokazują, że biotworzywa mają przyszłość w sektorze opakowań, zastępując zastosowania nienadające się do recyklingu i pomagając w wycofywaniu opcji opartych na paliwach kopalnych”, wyjaśnił von Pogrell.

W tym roku po raz pierwszy raport zawiera wgląd w dane produkcyjne. Porównanie mocy produkcyjnych z rzeczywistą produkcją w 2023 r. pokazuje, że branża biotworzyw produkuje na niemal pełnych obrotach. Chociaż średni stopień wykorzystania w 2023 r. różni się w zależności od polimeru i waha się od 60% do 100%, to ogółem wyniósł 82% (produkcja 1,79 mln ton w porównaniu z mocami produkcyjnymi 2,18 mln ton).

Dodaj ofertę pracy