biester
Wiadomości

Orlen: nowy projekt recyklingowy

Obecność prof. Edwarda Kosiora na Konferencji Recyklingowej 2023 okazała się brzemienna w skutki. Do międzynarodowego projektu recyklingowego NEXTLOOPP, którego celem jest rozwój i komercjalizacja technologii recyklingu oraz wytwarzania wysokiej jakości cyrkularnego rPP z odpadów konsumenckich dołączył właśnie polski koncern Orlen. Wyprodukowane w nowej technologii tworzywo ma spełniać unijne i brytyjskie wymogi jakościowe stawiane materiałom, które mają kontakt z żywnością i kosmetykami.

Dzięki udziałowi w NEXTLOOPP, ORLEN uzyska dostęp do zaawansowanych technologii z zakresu recyklingu i przetwórstwa polimerów i będzie brał udział w przygotowaniach do ich komercyjnego wdrożenia. Do projektu dołączyło już 50 międzynarodowych firm, m.in. L’Oreal, Danone, Muller, Braskem, INEOS oraz TotalEnergies.

 

Zrównoważona petrochemia to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy ORLEN. W szczególności, mamy aspiracje stać się liderem Europy Środkowo-Wschodniej jeśli chodzi o recykling plastików. Do końca 2030 roku chcemy 10-krotnie zwiększyć nasze moce recyklingowe do 300 tys. ton rocznie. Osiągnięcie tego celu wymaga nie tylko inwestycji, ale również budowania kompetencji oraz rozwoju własnych technologii i know-how. Przystąpienie ORLEN do projektu NEXTLOOPP to szansa na wypracowanie i wdrożenie na skalę komercyjną innowacyjnych rozwiązań, które umożliwią wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego w nowych segmentach rynku. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia coraz bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych, a zarazem pozwoli Grupie ORLEN wyjść naprzeciw oczekiwaniom odbiorców przemysłowych oraz konsumentów – mówi Arkadiusz Majoch, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju Petrochemii i Rafinerii Przyszłości ORLEN.

 

Podstawowym wyzwaniem związanym z wytwarzaniem recyklatów, które mogą być stosowane do produkcji opakowań żywności i kosmetyków, jest czystość tzw. wsadu, który podlega recyklingowi. Przetwarzane odpady zmieszanych tworzyw sztucznych zawierają zazwyczaj dużą domieszkę innych tworzyw, dodatków poprawiających właściwości oraz zanieczyszczeń własnych, które nawet po przetworzeniu w standardowym procesie recyklingu mechanicznego, uniemożliwiają zastosowanie recyklatu do opakowań mających kontakt z żywnością czy kosmetykami. Istotną kwestią jakościową recyklatu jest również zagwarantowanie braku niebezpiecznych związków mogących migrować z opakowania do produktu jak i innego rodzaju zanieczyszczeń odpowiadających np. za nieprzyjemny zapach. Dlatego NEXTLOOPP koncentruje się na rozwiązaniach umożliwiających recykling przy użyciu innowacyjnych metod dekontaminacji oraz zaawansowanych procesów sortowniczych wykorzystujących markery fluorescencyjne. Zastosowanie technologii PolyPrism pozwala na identyfikację i oddzielenie polipropylenu (PP) dopuszczonego do kontaktu z żywnością od pozostałych odpadów opakowaniowych. Dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskanie czystości wsadu do wysokości 95% polipropylenu już przy pierwszym i 99% po drugim sortowaniu. Drugim istotnym elementem wytwarzania recyklatu polipropylenowego jest  nowatorska technologia dezynfekcji PPristine.

 

 Wraz z dołączeniem do NEXTLOOPP wchodzimy w rozwój recyklingu hybrydowego, który poprzez procesy mechaniczne pozwoli uzyskać jakość recyklatu zbliżoną do tego otrzymywanego w recyklingu chemicznym, z tym że znacznie prościej, a zatem wydajniej kosztowo. Wdrażanie przez ORLEN nowych technologii oraz wsparcie B+R odegrają istotną rolę w realizacji celów strategicznych koncernu – mówi Bartłomiej Samardakiewicz, kierownik Zespołu Koordynacji i Realizacji Projektów Recyklingowych ORLEN.

Rozwiązania opracowane w ramach NEXTLOOPP zostały już przetestowane w skali pilotażowej. Obecnie działania uczestników projektu koncentrują się na ich rozwinięciu do skali przemysłowej. Podstawowym założeniem jest, aby surowce do procesu były możliwe do wysortowania w ramach istniejącej infrastruktury i już stosowanych procesów technologicznych. Ograniczy to konieczność inwestycji w nowe instalacje sortownicze czy szkolenia nowych kadr o unikatowych kompetencjach.

 

Zamknięcie obiegu odpadowych opakowań z polipropylenu spożywczego (PP) ma fundamentalne znaczenie dla stworzenia neutralnej dla klimatu gospodarki obiegu zamkniętego, która jest siłą napędową projektu NEXTLOOPP. Cieszymy się, że możemy powitać ORLEN w gronie firm, które aktywnie działają aby osiągnąć cel wydłużenia cyklu życia polipropylenu. Pomoże to zmniejszyć emisję CO2 jak i ilość odpadów trafiających na wysypiska i do spalarni – mówi Edward Kosior, założyciel oraz Dyrektor Zarządzający NEXTEK Ltd. oraz NEXTLOOPP.

Nextek to globalna firma konsultingowa zajmująca się zrównoważonym rozwojem i technologią, która oferuje doradztwo strategiczne regionalnym i międzynarodowym organizacjom oraz firmom recyklingowym. Od 2004 roku Nextek bada i rozwija innowacyjne strategie i procesy w ekosystemie recyklingu – od projektowania zakładów recyklingu po opracowywanie przełomowych projektów dla rządów i dużych organizacji. Uruchomiony przez Nextek w październiku 2020 r. projekt NEXTLOOPP skupia się na istotnym elemencie gospodarki obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych, czyli zagospodarowaniu elastycznych odpadów opakowaniowych bez utraty wartości użytkowej.  

Więcej o Konferencji Recyklingowej 2023

Dodaj ofertę pracy