biester
Wiadomości

Kolejne przejęcie w polskim recyklingu

Gwałtowny spadek cen tworzyw pierwotnych i idący za nim jeszcze bardziej gwałtowny spadek cen regranulatów przyniósł m.in. wyraźne obniżenie wycen spółek recyklingowych. W trudnej sytuacji znalazły się zwłaszcza podmioty finansujące powstanie lub rozwój kapitałem dłużnym.

Nic zatem dziwnego, że coraz więcej firm recyklingowych szuka właścicieli lub inwestorów. Obecnie mamy bardzo dogodny moment do akwizycji podmiotów recyklingowych. jedną z nich jest przejęcie przez Grupę ENERIS Surowce spółki Grabplast (Grabowo; warmińsko-mazurskie) zajmującej się recyklingiem folii LDPE. Grabplast działa od 2019, ale instalację do recyklinu uruchomił w połowie 2022, czyli w najgorszym możliwym momencie, tuż przed załamaniem rynku.

Spółka w 2022 odnotowała nieco ponad 4 mln PLN przychodów i prawie 5 mln straty netto, z czego odsetki finansowe od zadłużenia wyniosły ponad 1.3 mln PLN. Strata na sprzedaży wyniosła ponad 3,6 mln PLN, co pokazuje, jak trudne warunki napotkała spółka wchodząc w biznes w nieprzychylnym czasie.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2022 wyniosły w Grabplaście blisko 15 mln PLN, zaś zobowiązania krótkoterminowe z tego samego tytułu ponad 9 mln PLN. Zobowiązania były zabezpieczone wekslowo. Na koniec 2022 Grabplast zatrudniał 42 osoby. Eneris nie podał kwoty transakcji. Pakiet kontrolny 51% udziałów w Grabplast Sp. z o.o. posiadała spółka Constract Export-Import Sp. z o.o. Wartość nominalna wszystkich udziałów w spółce wynosiła 5,25 mln PLN.

Poza produkcją regranulatu LDPE, spółka Grabplast posiada linię do produkcji worków z tworzyw sztucznych. Produkowane w zakładzie worki Eneris zamierza wykorzystywać w ramach realizowanych kontraktów oraz sprzedawać kontrahentom. W zakładzie w Grabowie produkuje się nawet tonę regranulatu LDPE na godzinę, a linia do produkcji worków foliowych posiada wydajność 48 mln sztuk rocznie. – Wysortowane w instalacjach Eneris tworzywa sztuczne trafią do zakładu w Grabowie, tam zostaną przerobione na regranulat LDPE, a ten na worki foliowe. One zaś zostaną dostarczone mieszkańcom gmin, które obsługuje Eneris. Tym samym otrzymujemy pełnowartościowy produkt i dajemy odpadom nowe życie – mówi Dorota Włoch, prezes Eneris Surowce.

Dodaj ofertę pracy