biester
Wiadomości

Plastiki Boryszewa w kłopotach

Mocno zmienna i nierówna koniunktura w motoryzacji zaczyna zbierać żniwo wśród przetwórców tworzyw. Giełdowy Boryszew być może będzie musiał poszukać rozwiązań "alternatywnych" dla swojej dywizji BAP.

Zarząd Boryszewa rozważa podjęcie działań dla wybranych aktywów grupy Boryszew Automotive Plastics o charakterze co najmniej restrykcyjnej optymalizacji - poinformowała spółka w komunikacie. W ocenie spółki, nie można również wykluczyć, że w dalszej kolejności wdrożone mogą być ewentualne działania naprawcze lub alternatywne.

"W związku z powzięciem (...) od zarządu spółki zależnej Boryszew Automotive Plastics informacji o nie uzgodnieniu na dzień publikacji niniejszego raportu, z kluczowym klientem Grupy BAP satysfakcjonujących obie strony umownych warunków dostosowania cen sprzedaży do aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych obowiązujących dla poszczególnych spółek z Grupy BAP oraz w temacie ewentualnych dalszych działań restrukturyzacyjnych Grupy BAP, dla wybranych aktywów Grupy BAP rozważany może być scenariusz podjęcia działań o charakterze co najmniej restrykcyjnej optymalizacji" .

Jak wskazano, wynika to ponadto z dynamicznie zmieniającego się otoczenia w branży motoryzacyjnej, niepewności związanych z brakiem stabilności oczekiwanego poziomu zamówień związanych m.in. z nieplanowanym wzrostem kosztów operacyjnych, a co za tym idzie, ewentualnych problemów z uzyskaniem oczekiwanych przepływów finansowych i niesatysfakcjonujących wyników, co z kolei się przekłada na ograniczenia możliwości samofinansowania Grupy BAP.

W ocenie spółki, nie można również wykluczyć, że w przypadku ewentualnego braku możliwości wdrożenia lub braku oczekiwanych efektów możliwych działań optymalizacyjnych w Grupie BAP, w dalszej kolejności wdrożone mogą być ewentualne działania naprawcze lub alternatywne, co do których na chwilę obecną nie zapadły jednak żadne decyzje.

 

Dodaj ofertę pracy