biester
Wiadomości

Walka z greenwashingiem

Parlament Europejski dał ostateczne zielone światło dla dyrektywy, która poprawi etykietowanie produktów i zakaże stosowania wprowadzających w błąd twierdzeń dotyczących ekologiczności.

Dyrektywa przyjęta 17.01. br 593 głosami za, przy 21 głosach przeciw i 14 wstrzymujących się, ma na celu ochronę konsumentów przed wprowadzającymi w błąd praktykami marketingowymi i pomoc im w dokonywaniu lepszych wyborów zakupowych. Aby to osiągnąć, na unijną listę zakazanych praktyk handlowych zostanie dodany szereg problematycznych nawyków marketingowych związanych z greenwashingiem i przedwczesnym starzeniem się towarów.

Co najważniejsze, nowe przepisy mają na celu uczynienie etykiet produktów jaśniejszymi i bardziej wiarygodnymi poprzez zakazanie stosowania bez dowodu ogólnych twierdzeń dotyczących ochrony środowiska, takich jak „przyjazny dla środowiska”, „naturalny”, „biodegradowalny”, „neutralny dla klimatu” lub „eko”.

Stosowanie znaków zrównoważonego rozwoju również będzie teraz regulowane, biorąc pod uwagę zamieszanie spowodowane ich rozprzestrzenianiem się i brakiem wykorzystania danych porównawczych. W przyszłości w UE dozwolone będą wyłącznie oznakowania zrównoważonego rozwoju oparte na oficjalnych systemach certyfikacji lub ustanowione przez władze publiczne.

Ponadto dyrektywa zabrania twierdzeń, że produkt ma neutralny, zmniejszony lub pozytywny wpływ na środowisko ze względu na systemy kompensacji emisji.

Kolejnym ważnym celem nowego prawa jest zwrócenie uwagi producentów i konsumentów na trwałość towarów. W przyszłości informacje dotyczące gwarancji muszą być bardziej widoczne i stworzona zostanie nowa, ujednolicona etykieta, aby bardziej wyeksponować towary z przedłużonym okresem gwarancji.

Nowe przepisy zabraniają także bezpodstawnych twierdzeń dotyczących trwałości (na przykład twierdzenia, że ​​pralka wytrzyma 5000 cykli prania, jeśli nie jest to prawdą w normalnych warunkach), nawoływań do wymiany materiałów eksploatacyjnych wcześniej niż jest to absolutnie konieczne (często ma to miejsce w przypadku tuszu do drukarki, etc) i prezentowanie towarów jako możliwych do naprawy, gdy tak nie jest.

Sprawozdawczyni Parlamentu Biljana Borzan (S&D, HR) powiedziała: „To prawo zmieni codzienne życie wszystkich Europejczyków! Odejdziemy od kultury wyrzucania, uczynimy marketing bardziej przejrzystym i będziemy walczyć z przedwczesnym starzeniem się towarów. Dzięki wiarygodnym etykietom i reklamom ludzie będą mogli wybierać produkty trwalsze, łatwiejsze do naprawy i zrównoważone. Co najważniejsze, firmy nie mogą już oszukiwać ludzi, mówiąc, że plastikowe butelki są dobre, ponieważ firma gdzieś posadziła drzewa – lub mówić, że coś jest zrównoważone, nie wyjaśniając, w jaki sposób. To wielkie zwycięstwo dla nas wszystkich!”

Dodaj ofertę pracy