biester
Wiadomości

Force Majeure w dużej instalacji PP

INEOS Olefins and Polymers USA oficjalnie ogłosiła wystąpienie siły wyższej w instalacji PP w Chocolate Bayou w Teksasie, USA. Decyzja ta jest reakcją na awarie mechaniczne napotkane w obiekcie. Zakład Chocolate Bayou, ważny zakład produkcyjny firmy INEOS, może poszczycić się roczną zdolnością produkcyjną polipropylenu na poziomie 490 000 ton.

Całkowita zdolność produkcyjna olefin w tym zakładzie wynosi imponujące 1,97 mln ton etylenu i 475 tys. ton propylenu rocznie. Wydaje się, że bezpośrednim powodem ogłoszenia siły wyższej jest panująca w teksasie pogoda, a szczególnie niskie temperatury.

Status siły wyższej oznacza czasowe zwolnienie INEOS ze zobowiązań umownych na skutek nieprzewidzianych okoliczności, sygnalizujących potencjalne zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Szersze konsekwencje tego oświadczenia o sile wyższej wykraczają poza firmę INEOS i wpływają na globalny rynek PP. Biorąc pod uwagę znaczenie polipropylenu w różnych gałęziach przemysłu, dynamika rynku może ulec zmianie w odpowiedzi na tymczasowe ograniczenia podaży. Inni producenci polipropylenu mogą odnotować zwiększony popyt, a konsumenci mogą stanąć przed koniecznością dostosowania strategii zakupowych.

Dodaj ofertę pracy