KGL_new
Wiadomości

Polska ma 1,7% globalnego rynku recyklatów

Łańcuch wartości odpadów tworzyw sztucznych to złożony i dynamiczny sektor z ewoluującym środowiskiem operacyjnym. Ogólny negatywny wizerunek tworzyw sztucznych staje się coraz bardziej globalny, co powoduje potrzebę wprowadzenia nowych przepisów w celu zwiększenia poziomów recyklingu i opracowania zastosowań końcowych recyklatu o wyższej wartości. Dlatego też branża recyklingu tworzyw sztucznych stała się centralnym punktem inwestycji, przejęć i ekspansji.

Chociaż technologie recyklingu chemicznego dominują obecnie w wiadomościach i przyciągają największe inwestycje, nie należy lekceważyć mechanicznego recyklingu tworzyw sztucznych i jego znaczenia. Sektor przyciąga nowych interesariuszy, a także uznani gracze rozszerzają swoją obecność w sektorze. Rzeczywiście, w recyklingu mechanicznym obserwuje się również duże inwestycje w nowe lub rozwijające się moce produkcyjne.

W roku 2022 na całym świecie wyprodukowano ponad 36 mln ton recyklatu. Oznacza to, Polska z wielkością produkcji 0,6 mln ton stanowi ok. 1,7% globalnej produkcji recyklatów. AMI Consulting szacuje, że do roku 2030 wielkość produkcji recyklingu mechanicznego osiągnie prawie 55 milionów ton, co oznacza wzrost o 52% w porównaniu z rokiem 2022. Biorąc to pod uwagę, oczekuje się, że rzeczywisty światowy wskaźnik recyklingu popularnych tworzyw sztucznych do 2030 r. osiągnie jedynie 16,5%, co podkreśla ogromne możliwości oferowane przez tę branżę. Warto przypomnieć, iż w Polsce w roku 2022 wskaźnik recyklingu tworzyw wyniósł ok. 12%, co sytuuje nasz kraj w gronie europejskich średniaków i stanowi dobrą pozycję do dalszego rozwoju. Jeżeli przyjmiemy, iż w roku 2022 globalna produkcja tworzyw wyniosła ok 410 mln ton, to wskaźnik recyklingu dla całej planety wynosi poniżej 10%.

Podczas gdy niektóre regiony, takie jak Europa i Azja Północno-Wschodnia, aktywnie starają się ograniczyć użycie nadmiernych opakowań, wzrost zużycia tworzyw sztucznych w innych obszarach, takich jak Afryka i Subkontynent Indyjski, przewyższa te wysiłki. Wzrost zużycia tworzyw sztucznych w takich regionach jest w dużej mierze napędzany urbanizacją i rosnącą klasą średnią i przyczyni się do wzrostu globalnego zużycia tworzyw sztucznych w dającej się przewidzieć przyszłości.

Niestety, największą barierą w rozwoju recyklingu mechanicznego jest brak wystarczających systemów zbierania. W związku z tym najwyższy wskaźnik recyklingu PET – 27,1% w 2022 r. – wynika przede wszystkim z ugruntowanej zbiórki butelek PET w ramach sformalizowanych zbiórek, i systemów kaucji. Zatwierdzanie rPET dopuszczonego do kontaktu z żywnością zyskuje również na popularności w krajach Azji Północno-Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej i na Subkontynencie Indyjskim, otwierając nowe możliwości wykorzystania rPET w zastosowaniach spożywczych o wyższej wartości.

Dodaj ofertę pracy