KGL_new
Wiadomości

Spada ilość odpadów w UE

W 2022 r. ilość odpadów komunalnych wytworzonych na mieszkańca w UE wyniosła 513 kg, o 19 kg, czyli o 4% na osobę mniej niż w 2021 r. (532 kg) i o 46 kg więcej niż w 1995 r. (467 kg).

Wytwarzanie odpadów komunalnych było bardzo zróżnicowane w poszczególnych krajach UE. W 2022 r. największą ilość odpadów komunalnych wygenerowali obywatele Austrii (827 kg na osobę), Danii (787 kg) i Luksemburga (720 kg). Najniższą ilość wytworzono w Rumunii (301 kg), Polsce (364 kg) i Estonii (373 kg).

Różnice między krajami odzwierciedlają różnice w wzorcach konsumpcji, zamożności ekonomicznej oraz zbiórce i zarządzaniu odpadami komunalnymi. Kraje różnią się pod względem ilości odpadów pochodzących z handlu, przemysłu i administracji, które są zbierane i zagospodarowywane razem z odpadami z gospodarstw domowych.

Jeśli chodzi o recykling, UE odnotowała średnio 249 kg na osobę, co oznacza spadek w porównaniu ze średnią w 2021 r. wynoszącą 264 kg na osobę.

Najwięcej odpadów poddanych recyklingowi w przeliczeniu na osobę odnotowano w Austrii (516 kg), Danii (411 kg) i Niemczech (409 kg). Najniższą ilość zanotowano natomiast w Rumunii (36 kg), Malcie (75 kg) i Grecji (90 kg).

Dodaj ofertę pracy