biester
Wiadomości

Pompy ciepła w produkcji opakowań

Przyszłość producentów opakowań z tworzyw sztucznych potwierdza, że ich system grzewczy zastępuje urządzenia zasilane paliwami kopalnymi technologiami pomp ciepła.

WYZWANIE

Producent opakowań i pojemników z tworzyw sztucznych postanowił zabezpieczyć swoją działalność na przyszłość, odpowiadając na rosnące koszty energii pochodzącej z paliw kopalnych oraz obawy dotyczące jej dostępności i wpływu na środowisko. W tym celu zwrócił się do zespołu ICS Cool Energy z prośbą o przeprojektowanie istniejącego systemu grzewczego w oparciu o technologię wysokowydajnej pompy ciepła.  

ROZWIĄZANIE

Podczas wizji lokalnej zespół ICS Cool Energy dokonał inspekcji czterech budynków biurowych, produkcyjnych i magazynowych wymagających ogrzewania. Zbadano również dwa systemy chłodzenia, które już istnieją i działają w różnych warunkach. Jeden oparty na chłodni i dedykowany do procesów wymagających temperatury 13/18°C do obróbki tworzyw sztucznych; drugi dedykowany głównie procesom olejowym i opartym o suche chłodnice o temperaturach 25/30°C. Dwa zupełnie różne systemy, ale idealnie dopasowane do współpracy z przemysłowym systemem Free Heating (i-FH) firmy ICS Cool Energy.

Istniejący system zasilany paliwami kopalnymi dostarczał około 600 kW ciepła. Aby wymienić stary sprzęt i sprostać temu obciążeniu, zespół ICS Cool Energy postanowił podzielić system ogrzewania na dwa obszary odpowiadające istniejącemu systemowi chłodzenia. Zainstalowano dwie przemysłowe pompy ciepła Free Heating (i-FH) – jedną w połączeniu z chłodnią dostarczającą 366kW ogrzewania na powierzchnię 9000m 3, a drugą dostarczającą 254kW ogrzewania na 4600m  w połączeniu z chłodnicą osuszającą.

WYNIK

Po instalacji klient od razu zauważył różnicę w kosztach wytwarzania ciepła przez nowe systemy pomp ciepła. W pierwszej konfiguracji dla większej powierzchni, wytworzenie wymaganej 366 kW energii cieplnej przy koszcie jednostkowym I-FH o ponad 25% niższym niż w systemie zasilanym paliwami kopalnymi. Dodatkowo klient mógł w tym samym czasie skorzystać z 223kW chłodu generowanego przez jednostkę i-FH. 

Ta dodatkowa wydajność chłodnicza okazała się kluczowa, gdyż była wykorzystywana do kompensacji obciążenia chłodniczego nagle utraconego, gdy jeden z pozostałych agregatów chłodniczych nagle się zepsuł. 

W konfiguracji z suchą chłodnicą wytworzenie 254 kW ciepła za pomocą agregatu i-FH kosztowało producenta ponad 43% mniej w porównaniu z systemem zasilanym paliwami kopalnymi. 

W rezultacie klient nie tylko sprawdził się w przyszłości w swoim systemie grzewczym, ale także zaoszczędził pieniądze i skorzystał z dodatkowej wydajności chłodzenia, która pomogła mu w sytuacji awaryjnej. 

Dodaj ofertę pracy