biester
Wiadomości

Transformacja energetyczna Europy Centralnej

Grupa ORLEN przygotowała pierwszy kompleksowy raport opisujący tempo i kierunki transformacji energetycznej Europy Środkowej. Analiza rynków energetycznych regionu pozwala zdefiniować jego potencjał, ale pokazuje też odrębne uwarunkowania na tle reszty UE, wynikające między innymi z geopolityki i poziomu zamożności.

Ścieżki transformacji energetycznej regionu w perspektywie 2050 roku opracowano na bazie aktualnie obowiązujących regulacji i aspiracji w jedenastu państwach Europy Środkowej oraz Niemczech i Austrii. Analizę podzielono na dwa scenariusze, zakładające realizację obecnych zobowiązań na rzecz energii i klimatu oraz zwiększenie ambicji poszczególnych krajów. Raport kompleksowo definiuje szanse i wyzwania dla krajowych gospodarek związane zarówno z realizacją celów środowiskowych, jak i koniecznością zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego.

Raport CEE Energy Outlook analizuje ścieżki odchodzenia od paliw kopalnych w poszczególnych krajach regionu, wskazując jednocześnie potencjał rozwoju technologii umożliwiających ten proces. Raport ukazuje również kompleksowo prognozy dotyczące zmian w transporcie, który obok przemysłu, będzie miał kluczowe znaczenie dla realizacji celów klimatycznych.

Istotnym elementem raportu jest również zdefiniowanie regionalnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, które w obliczu wojny w Ukrainie nabrały szczególnego znaczenia. Od ataku Rosji na Krym, Europa Środkowa przygotowywała się i była w stanie szybko przeprowadzić derusyfikację swojej bazy surowcowej. Obecnie region stoi przed koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w długim terminie i trwałej reorientacji polityki energetycznej. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera Morze Bałtyckie, które w czasie kryzysu surowcowego było i jest istotnym źródłem zaopatrzenia dla całego regionu, a dodatkowo posiada duży potencjał w energetyce odnawialnej.

Jedną z istotnych konkluzji raportu, jest fakt, że nie ma prostego przełożenia z zachodnich modeli transformacyjnych na rynki Europy Środkowej, co pokazują różne ścieżki dochodzenia do celów klimatycznych dla poszczególnych krajów. Raport jest jednak próbą zdefiniowania wspólnej perspektywy i celów dla krajów regionu oraz możliwych płaszczyzn współpracy. CEE Energy Outlook jest najszerszym dostępnym publicznie opracowaniem dotyczącym rynków energetycznych Europy Środkowej.

Cały raport dostępny jest na stronie future.orlen.pl

Dodaj ofertę pracy