biester
Wiadomości

KGL: przychody ze sprzedaży 2023

Szacunkowe przychody Spółki ze sprzedaży za 2023 r. wyniosły niemalże 563 mln PLN i były niższe od osiągniętych w 2022 roku o 14%.

W podziale na segmenty operacyjne, w segmencie produkcji odnotowano wzrost przychodów na poziomie 1%, natomiast w segmencie dystrybucji spadek o - 44%.

W segmencie działalności dystrybucyjnej, w ujęciu ilościowym również nastąpił spadek sprzedanych wolumenów. Spadki odnotowano w większości branż, na rzecz których KGL sprzedaje granulaty tworzyw sztucznych, tj. AGD, automotive, budowlana, wyposażenia wnętrz i inne. Odnotowany został sukcesywny spadek cen części surowców, zwłaszcza masowych – PP, PS i PET. W przypadku tworzyw technicznych, nie było jednoznacznych trendów i ceny utrzymywały się na względnie stałych poziomach. Pomimo odnotowanego zmniejszenia zapotrzebowania na surowce ze strony rynku, w roku 2023 r. Spółce udało się utrzymać rentowność segmentu dystrybucji w szacunkowym przedziale 11% - 13%. Spółka jest obecnie skoncentrowana na obsłudze klientów przetwarzających surowce techniczne, wśród których oznaki spowolnienia są mniej odczuwalne. Działanie takie pozwoli wygenerować wyższe marże na sprzedaży, przy zaangażowaniu relatywnie mniejszego strumienia pieniądza.

W omawianym okresie, zapotrzebowanie ilościowe na opakowania wytwarzane przez KGL utrzymało się na stabilnie wysokich poziomach, co świadczy o silnej pozycji Spółki jako producenta opakowań dla przemysłowych odbiorców branży spożywczej. Należy również podkreślić, że Spółka staje się istotnym dostawcą folii dla rynku spożywczego. W 2023 r. wzrost ilości sprzedanej folii sięgnął kilkudziesięciu procent. Optymalizacja wszystkich procesów umożliwiła ograniczenie kosztów na wydziałach produkcyjnych, co w konsekwencji doprowadziło do poprawy rentowności sprzedaży i powrotu do wysokości marży generowanych w okresach historycznych (szacunkowa marża segmentu produkcji w 2023 r. kształtuje się w przedziale 18% - 20%).

W ramach realizacji założeń przyjętej Strategii Rozwoju na lata 2021-2025, Spółka rozszerzyła swoją ofertę produktową o regranulaty tworzyw sztucznych. Jest to nowy element biznesu KGL, którego celem jest poszerzenie oferty produktowej Spółki.

Dodaj ofertę pracy