biester
Wiadomości

Grupa Azoty: zapowiedź wyprzedaży?

Nowy, tymczasowy zarząd opublikował komunikat, z którego wynika, że sytuacja finansowa spółki jest trudna i można liczyć się ze sprzedażą aktywów. Priorytetem nowych zarządzających jest „zapewnienie stabilności i plan restrukturyzacji”.

Priorytetem dla nowego zarządu Grupy Azoty jest zapewnienie stabilności finansowej spółki. "Obecne porozumienia z instytucjami finansowymi obowiązują do 27 i 28 lutego 2024 roku, stąd kluczowa jest kontynuacja dialogu z bankami w celu wypracowania nowego dokumentu" - napisano w komunikacie.

 

Celem na najbliższy czas jest też stworzenie długoterminowego planu restrukturyzacji grupy. "Niezbędna jest również analiza poziomów produkcji w poszczególnych obszarach. Priorytetem zarządu Grupy Azoty jest produkcja na poziomach zapewniających rentowność" - napisano.

 

W ocenie nowego zarządu kluczowa dla dalszego funkcjonowania Grupy Azoty jest konsolidacja spółek wchodzących w skład grupy. Z tego względu istotne jest przyspieszenie działań w obszarze konsolidacji spółek Grupy Azoty w celu zwiększenia m.in. efektywności kosztowej i usprawnienia procesów decyzyjnych. Przedstawiciele zarządu Grupy Azoty zwracają również uwagę na konieczność transformacji energetycznej Grupy Azoty, która jest niezbędna, aby konkurować z europejskimi producentami z branży chemicznej i dostarczać na rynek produkty o możliwie najniższym śladzie węglowym.

 

"Projektem, który wymaga szczególnej uwagi jest inwestycja Polimery Police, z uwzględnieniem aktualnego harmonogramu projektu i wszystkich opóźnień zgłaszanych przez generalnego wykonawcę" - napisano w komunikacie.

 

Komentarz Redakcji: z komunikatu wynika jednoznacznie, iż spółka będzie poszukiwać oszczędności. Pewna część produkcji jest nierentowna, wolumen produkcji nawozów jest zdecydowanie niższy rok do roku. Nie mamy jeszcze raportu spółki za rok 2023, aby ocenić jej stan finansowy.

 

Konsolidacja spółek w grupie kapitałowej, zwolnienie pewnej puli stanowisk menedżerskich, czy szersze zwolnienia w spółce przyniosą pewne oszczędności, ale zapewne nie będą one decydujące dla dalszego finansowania przez banki. Restrukturyzacja to zazwyczaj zwolnienia, redukcja lub wygaszanie produkcji, sprzedaż aktywów. To ostatnie może być trudne. Jeszcze niedawno Orlen był chętny na zakup Puław, ale w obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej (duży i tani import spoza UE)  ten projekt zapewne nie ma racji bytu.

Projekt Polimery Police zdaje się być kulą u nogi Grupy Azoty. Budowa fabryki znacznie się przeciąga, koszt inwestycji rośnie, główny wykonawca ciągle podnosi stawkę i opóźnia oddanie fabryki. Zyskowna sprzedaż tego aktywa mogłaby uzdrowić finanse grupy. Kto mógłby kupić? Spójrzmy na akcjonariat Grupy Azoty Polyolefins SA realizującej Polimery Police:

 

Grupa Azoty ZCh Police SA: 34,4%

Grupa Azoty SA: 30,5%

Orlen SA: 17,3%

Hyundai Engineering: 16,6%

Korea Overseas: 1,1%

 

Potencjalnych nabywców należy szukać w pierwszej mierze spośród obecnego akcjonariatu. Idealnym kandydatem byłby Orlen, koncern produkuje monomery oraz PP, posiada zaplecze kapitałowe i kontakty handlowe. Jednak sytuacja jest bardziej złożona, bowiem na wypadek wyjścia z projektu jednego lub kilku akcjonariuszy, pozostali mają prawo proporcjonalnego pierwokupu akcji. Spójrzmy, jak rozłożą się akcje i głosy po wyjściu ZCh Police, Grupy Azoty i Korea Overseas.

 

Orlen: 51%

Hyundai: 49%

 

Jeszcze kwartał temu można byłoby uznać duże prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza. Jednak obecnie Orlen może być poza grą.

 

Pozostaje Hyundai. W Policach inwestycję realizuje spółka inżynieryjna, zaś koreański koncern nie jest producentem tworzyw masowych, tylko technicznych. Ale Hyundai może działać na zlecenie innego producenta commodities, stąd gra na zwłokę w realizacji inwestycji, aby postawić Grupę Azoty pod ścianą. Hyundai mógłby wykupić akcje od wszystkich akcjonariuszy, a następnie odsprzedać je zainteresowanemu producentowi. I zrealizować sporą premią za kontrolę. W takim scenariuszu problemy z oddaniem fabryki zostałyby prawdopodobnie zneutralizowane z dnia na dzień. Takie zakończenie sagi Polimery Police przyniosłoby lekki niesmak, ale na końcu wilk byłby syty i owca cała.

 

Polimery Police mają finansowanie do 28.02.2024. W ciągu najbliższego tygodnia sytuacja powinna stać się bardziej klarowna.

Zobacz więcej

Dodaj ofertę pracy