biester
Wiadomości

Orlen: wzrost marży petrochemicznej

Orlen spodziewa się, że w 2024 roku nastąpi wzrost marż petrochemicznych o ok. 5 proc. rdr .

Koncern oczekuje, że marże petrochemiczne wzrosną o ok. 5 proc. rdr w efekcie stabilizacji notowań gazu ziemnego poprawiającej konkurencyjność gospodarki europejskiej i wpływającej na zwiększenie utylizacji jednostek produkcyjnych.

Marża (crack) z notowań na polietylen wynosi 371 euro/t (381 euro/t kwartał wcześniej), polipropylen 349 euro/t wobec 353 euro/t kwartał temu, etylen 624 euro/t wobec 621 euro/t w czwartym kwartale, propylen 492 euro/t (484 euro/t kwartał wcześniej), a paraksylen 407 euro/t wobec 440 euro/t w czwartym kwartale 2023 roku. Prezentowane przez PKN Orlen dane na temat marż zawierają informacje dostępne dla spółki do 9 lutego 2024 roku.

Orlen planuje, że nakłady inwestycyjne grupy wyniosą w tym roku 38,6 mld zł, z czego 27,9 mld zł ma zostać przeznaczone na rozwój, a 10,7 mld zł na utrzymanie. W segmencie rafinerii wydatki mają wynieść 4,3 mld zł, w petrochemii 6,2 mld zł, w energetyce 5,7 mld zł, w detalu 1,1 mld zł, w gazie 3,5 mld zł, a w wydobyciu 7 mld zł.

W segmencie petrochemia koncern w 2023 zanotował 14,6 mld PLN przychodów i stratę operacyjną 1,7 mld PLN. Najtrudniejszy był 4Q23 kiedy przychody wyniosły 3 mld PLN, natomiast strata operacyjna 654 mln PLN. Dla porównania, za rok 2022 przychody w segmencie wyniosły 24,5 mld PLN, zaś zysk operacyjny 2,2 mld PLN.

 

 

Dodaj ofertę pracy