biester
Wiadomości

Grupa Azoty nie planuje sprzedaży aktywów

Seria zaskakujących komunikatów Grupy Azoty w sprawie projektu Polimery Police oraz informacja o planowanej restrukturyzacji grupy kapitałowej skłoniła nas do podjęcia tematu ewentualnej sprzedaży projektu Polimery Police. Otrzymaliśmy z Grupy Azoty zapewnienie, że nie ma planów dotyczących sprzedaży aktywów, nie ma również planów dotyczących sprzedaży udziałów w projekcie Polimery Police.

Od początku 2024 Grupa Azoty opublikowała szereg komunikatów dotyczących projektu Polimery Police. Po każdym pozytywnym komunikacie natychmiast pojawiał się negatywny, w którym główny wykonawca inwestycji podnosił cenę realizacji projektu oraz wydłużał czas oddania inwestycji. Wyglądało to na jakąś dziwną grę obu stron. Finałem tej informacyjnej mgły były komunikaty o odpisie utraty wartości inwestycji na kwotę 900 mln PLN oraz o planowanej restrukturyzacji całej grupy kapitałowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na inwestycję w Polimery Police.

 

Grupa Azoty Polyolefins – spółka inwestycyjna wobec projektu Polimery Police – zawarła już szereg umów dystrybucyjnych i umów sprzedaży bezpośredniej polipropylenu z Polic. Niepewność co do dalszych losów instalacji PP w Policach mogła wpłynąć na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i wzbudzała żywe zainteresowanie rynku.

 

Grupa Azoty odniosła się oficjalnie do naszej publikacji. Jak napisano w miniony piątek do naszej redakcji, priorytetem dla Zarządu Grupy Azoty jest zapewnienie stabilności finansowej Spółki, a celem na najbliższy czas jest stworzenie długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy i przyspieszenie procesów konsolidacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem wszystkich spółek. Grupa Azoty nie ma obecnie w planach sprzedaży aktywów, w tym wyjścia z projektu Polimery Police.

 

Jednocześnie podkreślamy, że Grupa Azoty Polyolefins, realizująca projekt Polimery Police, w czerwcu 2023 roku rozpoczęła produkcję polipropylenu w ramach rozruchów technologicznych. Od stycznia 2024 roku cała instalacja pracuje w trybie ciągłym. 16 lutego przyjęliśmy kolejną dostawę propanu w Morskim Terminalu Gazowym w Policach, co potwierdza, że produkcja w nowej fabryce jest realizowana. Obecnie moce produkcyjne propylenu i polipropylenu w nowej fabryce są z dnia na dzień zwiększane. 17 lutego na instalacji do produkcji polipropylenu zakończył się trwający 72-godzinny test Parametrów Gwarantowanych dla gatunku homo. Obecnie osiągnęliśmy założoną w projekcie maksymalną wydajność produkcji polipropylenu. Na instalacji PDH trwa proces regulacji i optymalizacji procesów. Aktualnie osiągnięta wydajność nominalna produkcji propylenu wynosi 96%.

 

Infrastruktura logistyczna jest w pełni gotowa do działalności operacyjnej. Procesy logistyczne są realizowane w trybie ciągłym, trwa pakowanie i dystrybucja wyprodukowanego produktu pod marką Gryfilen®. Sprzedaż wyprodukowanego w fabryce polipropylenu jest na bieżąco realizowana w oparciu o umowy z dystrybutorami oraz w trybie sprzedaży bezpośredniej. Spółka zawarła i realizuje umowy na wszystkie niezbędne do produkcji polipropylenu surowce strategiczne i media. Zakończenie i przejście projektu w fazę operacyjną planowane jest w 1 półroczu 2024 roku.

 

Komentarz Redakcji: stanowisko Grupy Azoty jest pozytywne dla biznesu tworzyw w Polsce. Utrzymanie projektu Polimery Police ma istotne znaczenie dla krajowego bilansu tworzyw sztucznych. Jednak zadłużenie Grupy Azoty sięga 10 mld PLN. Do 28.02.2024 powinna wyklarować się dalsza formuła współpracy z bankami i finansowania spółki. Zobaczymy, jakie decyzje zostaną podjęte.

Ponadto, sytuacja na światowym rynku PP zaczyna się poprawiać, stąd im szybciej projekt Polimery Police ruszy operacyjnie, tym lepiej.

 

Zobacz więcej

Możliwy wzrost cen PP

Dodaj ofertę pracy