biester
Wiadomości

Niemcy i Włochy zablokują PPWR?

Na początek marca zaplanowano ostatnią rundę negocjacji w sprawie kształtu PPWR. Jednak media, jak i "czynniki" unijne donoszą, że przyjęcie dyrektywy zostało zablokowane przez Niemcy i Włochy.

Niemcy i Włosi ponoć zrobili deal: Włosi obiecali zablokwanie PPWR w zamian za wsparcie Niemiec w blokadzie dyrektywy CSDDD. 

Jak sama nazwa wskazuje, CSDDD, zwany także CS3D, ustanawia korporacyjny standard należytej staranności w kwestiach zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw działających w UE. W tym przypadku zrównoważony rozwój najbardziej bezpośrednio odnosi się do kwestii środowiskowych, zmian klimatycznych i praw człowieka.

Nowe wymogi należytej staranności dotyczą nie tylko bezpośrednich działań spółki, ale także jej spółek zależnych i łańcucha dostaw. Przedsiębiorstwa z siedzibą w UE, a także przedsiębiorstwa spoza UE, które prowadzą określony poziom działalności w UE, mogą ponieść odpowiedzialność za działania swoich dostawców.

Dziś stało się jasne, że dyrektywa CSDDD nie mam poparcia większości w UE, 14 państw nie wyraziło poparcia dla tego nowego aktu prawnego. Termin na jego przyjęcie mija 7 marca. Jest mało prawdopodobne, aby w tak krótkim czasie doszło do zmiany stanowiska tak dużej ilości państw.

Wydaje się więc, że deal działa i los PPWR jest zapewne przesądzony, czyli dyrektywa nie wejdzie w życie przed czerwcowymi wyborami.

Dodaj ofertę pracy