biester
Wiadomości

Napięcie wokół PPWR wzrasta

Trzy niemieckie organizacje branżowe: Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych GKV, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Opakowań i Foli z Tworzyw Sztucznych IK oraz Stowarzyszenie Maszyn do Tworzyw Sztucznych i Gumy VDMA wysyłają wspólną wiadomość do decydentów w końcowej fazie ustalania treści PPWR.

Jeśli PPWR ma być sukcesem dla gospodarki UE, a także dla ochrony klimatu – a wierzymy, że ma taki potencjał – to jeden wymóg jest zasadniczy: te same zasady dla wszystkich. Dotyczy to zarówno ujednoliconych regulacji jednolitego rynku wewnętrznego, jak i wymogów neutralności materiałowej bez specjalnych przepisów dotyczących tworzyw sztucznych lub zwolnień dotyczących papieru.

Potrzebujemy wiążących i możliwych do wyegzekwowania barier ochronnych w całej UE. Nawet jeśli ułatwi to wynegocjowanie kompromisu, przeniesienie decyzji na państwa członkowskie będzie miało negatywny wpływ na nas wszystkich. Proszę walczyć o ujednolicone i praktyczne rozwiązania na szczeblu UE. A jeśli nie jest to możliwe we wszystkich punktach w dostępnym krótkim czasie, w kolejnym kroku należy uregulować kwestie szczególnie krytyczne i dalekosiężne. Przecież w UE może istnieć tylko jedna gospodarka o obiegu zamkniętym, a nie 27 różnych.

Jako branża robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zademonstrować naszą transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonych właściwości zastosowań tworzyw sztucznych. Tu i teraz apelujemy, abyście w swoich decyzjach nie kierowali się przestarzałymi zastrzeżeniami, a nawet uprzedzeniami dotyczącymi plastiku. Zniesienie ekologicznie nieuzasadnionych specjalnych zasad i wyjątków dotyczących konkretnych materiałów, zakazów, celów redukcyjnych, wymogów w zakresie recyklingu, zawartości materiałów pochodzących z recyklingu i ponownego użycia.

Jeden przykład: eksperci od lat ostrzegają przed trendem zastępowania opakowań plastikowych łatwych do recyklingu opakowaniami papierowymi pokrytymi tworzywem sztucznym, które jest trudne do recyklingu. Cele redukcyjne dotyczące tworzyw sztucznych oraz wyjątki dotyczące możliwości recyklingu lub wykorzystania recyklatów w kompozytach papierowych w PPWR dodatkowo wzmocniłyby tę niepożądaną tendencję na masową skalę. To nie może leżeć w Twoim interesie. Prosimy o wysłuchanie niezależnych ekspertów, w tym z organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska!

Stwórzmy równe szanse, na fundamencie których materiały muszą przekonywać swoimi właściwościami w uczciwej konkurencji. Niech recykling, ochrona zasobów, redukcja CO2 i sprawdzalne fakty staną się regułami gry, których każdy musi przestrzegać. Dzięki PPWR mamy szansę znacząco zmienić UE jako strukturę gospodarczą i przestrzeń życiową, a także wzmocnić ochronę klimatu.

Dodaj ofertę pracy