biester
Wiadomości

Producenci zapłacą za tekstylne odpady?

W środę (13.03) PE przyjął propozycje mające na celu lepsze zapobieganie powstawaniu odpadów z żywności i tekstyliów w całej UE oraz ich ograniczanie. Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie proponowanej rewizji ram dotyczących odpadów 514 głosami, przy 20 głosach przeciw i 91 wstrzymujących się.

Posłowie do PE zgadzają się na rozszerzenie systemów odpowiedzialności producenta, w ramach których producenci sprzedający tekstylia w UE musieliby pokrywać koszty ich oddzielnego zbierania, sortowania i recyklingu. Państwa członkowskie musiałyby ustanowić te programy 18 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy (w porównaniu do 30 miesięcy proponowanych przez Komisję). Nowe przepisy obejmą produkty takie jak odzież i akcesoria, koce, pościel, zasłony, czapki, obuwie, materace i dywany, w tym produkty zawierające materiały tekstylne, takie jak skóra, skóra wtórna, guma lub tworzywa sztuczne.

Sprawozdawczyni Anna Zalewska (ECR, PL) stwierdziła: "W przypadku tekstyliów chcemy uwzględnić także produkty nie gospodarstwa domowego, dywany i materace, a także sprzedaż za pośrednictwem platform internetowych.”

Dalsze kroki: Sprawą zajmie się nowy Parlament po wyborach europejskich w dniach 6–9 czerwca.

Każdego roku w UE wytwarza się 12,6 miliona ton odpadów tekstylnych. Sama odzież i obuwie wytwarzają 5,2 mln ton odpadów, co odpowiada 12 kg odpadów na osobę rocznie. Szacuje się, że mniej niż 1% wszystkich tekstyliów na świecie jest poddawanych recyklingowi w celu uzyskania nowych produktów.

Dodaj ofertę pracy