biester
Wiadomości

KGL: inwestycje za 40-50 mln PLN

KGL przyjął Strategię Rozwoju na lata 2021-2025 i zainicjował działania w ramach realizacji celów strategicznych Spółki w zakresie rozwoju kompetencji i zdolności wytwórczych w segmencie produkcji.

Jako jeden z istotnych elementów realizacji ww. działań, w dniu 19 marca 2024 r. Emitent złożył zamówienie na zakup infrastruktury produkcyjnej. Zarząd szacuje, że na przełomie lat 2024 - 2026 wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą produkcyjną wyniosą ok. 40 - 50 mln zł. Uruchomienie nowej infrastruktury produkcyjnej planowane jest etapowo, począwszy od II półrocza 2024 r.

Ww. działania wpisują się w realizację optymalizacji procesów produkcyjnych, które w przyszłości mają doprowadzić do poprawy struktury kosztowej Emitenta, co powinno pozytywnie wpłynąć na parametry finansowe Spółki, prowadząc do wzrostu wartości dla Akcjonariuszy.

Dodaj ofertę pracy