biester
Wiadomości

Nowy zarząd Grupy Azoty

Zarząd nowy, choć nazwiska znane z poprzednich gremiów kierowniczych spółki i grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu Spółki XII kadencji z dniem 20 marca 2024 roku:

Pana Adama Leszkiewicza - jako Prezesa Zarządu

Pana Krzysztofa Kołodziejczyka - jako Wiceprezesa Zarządu

Pana Andrzeja Skolmowskiego - jako Wiceprezesa Zarządu

Pana Andrzeja Dawidowskiego - jako Wiceprezesa Zarządu

Pana Pawła Bielskiego - jako Wiceprezesa Zarządu

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej Pana Huberta Kamoli do wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 20 marca 2024 roku do dnia powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki wybranego w uzupełniającym postępowaniu kwalifikacyjnym, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Dodaj ofertę pracy