biester
Wiadomości

Elektroodpady rosną szybciej niż recykling

Na całym świecie ilość elektroodpadów rośnie pięciokrotnie szybciej niż wcześniej udokumentowano. W 2022 r. wytworzono rekordową ilość 62 mln ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), czyli o 82% więcej niż w 2010 r. Oczekuje się, że do 2030 r. nastąpi kolejny wzrost o 32% do 82 mln ton. Jednocześnie Według czwartej edycji Globalnego Monitora E-Odpadów (GEM) ONZ, recykling elektroodpadów zaspokaja zaledwie jeden procent zapotrzebowania na pierwiastki ziem rzadkich.

W raporcie stwierdzono, że 62 miliony ton e-odpadów wytworzonych w 2022 r. wystarczyłoby do zapełnienia 1,55 miliona 40-tonowych pojazdów ciężarowych, co wystarczyłoby do utworzenia linii biegnącej mniej więcej przez cały równik. Udokumentowano, że prawie jedna czwarta elektroodpadów została zebrana formalnymi kanałami i poddana recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska. Oznaczało to, że niejasny był los zasobów o wartości ok. 62 mld dolarów. Niezgodna z przepisami gospodarka złomem elektronicznym stwarza również ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska, na przykład poprzez uwalnianie do środowiska związków rtęci i bromu.

W raporcie zauważono, że lepszy recykling ma sens ekonomiczny: zwiększenie światowego wskaźnika recyklingu do 60 procent do 2030 r. przyniosłoby korzyści o 38 miliardów dolarów wyższe niż koszty recyklingu. Jednocześnie zwiększenie recyklingu mogłoby znacznie zmniejszyć ryzyko dla zdrowia wynikające z elektroodpadów, a także zmniejszyć zależność od niewielkiej liczby krajów bogatych w zasoby....

Dodaj ofertę pracy