biester
Wiadomości

Rynek PET w Europie

Wg organizacji Petcore średni wskaźnik zawartości recyklatu rPET w unijnych butelkach do napojów osiągnął 24%, jednak osiągnięcie celów UE na rok 2025 wymaga dalszych prac.

Jak wynika z najnowszego raportu, rok 2022 był rokiem bezprecedensowym dla łańcuchów wartości PET i rPET. Pomimo skrajnej niepewności liczby pokazują postęp na rynku. Aby osiągnąć cele UE w zakresie recyklingu w perspektywie średnio- i długoterminowej, należy jednak zająć się dysproporcjami w zakresie zbiórki, sortowania i recyklingu PET w Europie.

Zbiórka i recykling PET przyspieszyły w 2022 r., wyprzedzając nowe cele unijnej dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Poziom zbiórki PET w 2022 r. wyniósł 60%, co oznacza wzrost w porównaniu z 45% osiągniętym w 2020 r. Ponadto wskaźnik sortowania w celu recyklingu samych butelek PET po napojach oszacowano na 75% w porównaniu z 61% w 2020 r.

Oczekuje się, że poziom zbiórki będzie w nadchodzących latach nadal rósł ze względu na szersze wdrażanie systemów zwrotu kaucji w całej Europie. W 2022 r. zgłoszono, że 12 krajów w UE 27+3 wdrożyło tę metodę gromadzenia danych, a 9 podjęło polityczną decyzję o zainstalowaniu DRS w najbliższej przyszłości.                                                                                   

Jeśli chodzi o zbiórkę, do recyklingu trafiło prawie 2,7 mln ton odpadów PET. Ponadto łączna zainstalowana zdolność recyklingu wyniosła około 3 miliony ton, z czego 1,4 miliona ton przeznaczono do zastosowań mających kontakt z żywnością.

W 2022 r. dominującym zastosowaniem końcowym rPET było opakowanie, z czego 48% wykorzystano w butelkach. Świadczy to o bardzo pozytywnym wzroście recyklingu „od butelki do butelki” w Europie. 25% rPET wykorzystano w arkuszach (tackach), a pozostałą część wykorzystano w zastosowaniach innych niż opakowania, w tym włókna poliestrowe (15%), taśmy (6%) i inne (6%). Łańcuch wartości podjął już również kroki w kierunku recyklingu tacek i recyklingu chemicznego.

Aby utrzymać tendencję w kierunku prawdziwego obiegu zamkniętego, należy wyeliminować rozbieżności między państwami członkowskimi UE pod względem zbiórki, recyklingu i absorpcji, ponieważ obecnie niektóre kraje prawdopodobnie nie osiągną celów na rok 2025, jeśli nie zostaną utrzymane dalsze inwestycje. Należy zatem podjąć konkretne działania w każdym państwie członkowskim, aby ulepszyć infrastrukturę recyklingu i podjąć kroki w celu osiągnięcia wyznaczonych celów.

Wdrożenie SUP i dalsze inwestycje w sektorach gospodarki odpadami i recyklingu będą niezbędne dla utrzymania konkurencyjności unijnego przemysłu. Aby uzyskać dostęp do pełnego raportu, prosimy kliknąć na link .

Dodaj ofertę pracy