biester
Wiadomości

KGL stawia na recyklaty

„ Wszechstronny przetwórca tworzyw sztucznych  – dostawca granulatów, producent opakowań i folii, wytwórca form do maszyn termoformujących. Kompleksowość rozwiązań i produktów KGL stanowi o sile Spółki i stabilnej przyszłości. Dbałość o przewagę technologiczną jest naszą odpowiedzią na rosnące wymogi ochrony środowiska.”

Realizując powyższą misję przez ponad 30 lat, KGL wyrósł na silną organizację, która posiada olbrzymie doświadczenie w zakresie tworzyw sztucznych. Dzięki temu, naszą ofertą możemy zaspokoić oczekiwania wciąż zmieniającego się rynku. Orientacja na klienta i jego potrzeby stanowią o charakterze firmy i sile całej organizacji, jaką jest KGL.

Wysoka jakość materiałów od rzetelnego partnera

KGL S.A. jest jednym z wiodących dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych i środków barwiących na rynku polskim. Oferuje doskonałej jakości materiały, które pochodzą od największych producentów na świecie. Wraz z ofertą materiałową, Spółka świadczy usługi doradztwa technicznego w zakresie doboru struktur materiałowych oraz wypracowania odpowiednich parametrów przetwórczych. Pracownicy, wchodzący w skład zespołu KGL, mają doświadczenie we współpracy z największymi odbiorcami oraz w obsłudze mniejszych podmiotów, które prowadzą swoją aktywność na różnych polach rynku. Oferowane przez KGL materiały spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. W ramach działalności dystrybucyjnej, KGL koncentruje się na trzech kategoriach tworzyw: tworzywa techniczne/konstrukcyjne, tworzywa z grupy poliolefin oraz tworzywa styrenowe. Dodatkowo, do sprzedaży regularnie wprowadzane są nowe rodzaje granulatów.

Spółka dostarcza tworzywa do ponad tysiąca różnej wielkości odbiorców, działających we wszystkich głównych obszarach gospodarki, w tym między innymi do branży budowlanej, motoryzacyjnej, AGD, spożywczej, kosmetycznej, zabawkarskiej i wielu innych. Dla KGL priorytetem jest utrzymanie pozycji rzetelnego partnera dla wszystkich swoich odbiorców, z głównym naciskiem na średnie i małe firmy, które często potrzebują wsparcia dystrybutora w dostępie do materiałów pochodzących od międzynarodowych producentów oraz stanowiących nowości technologiczne.

Szeroka oferta produktów „green”

Jako świadomy uczestnik rynku, KGL wpisuje się w pogląd, że gospodarka o obiegu zamkniętym w branży tworzyw sztucznych wkrótce stanie się rzeczywistością. Na rynku zaczną dominować podmioty, które będą potrafiły dostosować się do wymogów regulacyjnych związanych z ograniczaniem wykorzystywania tworzyw sztucznych pochodzących z surowców kopalnych oraz będą dążyły do maksymalizacji stosowania surowców wtórnych. KGL już dziś wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, dla których walka ze zmianami klimatycznymi jest wartością i którzy są w stanie zaakceptować wyższe koszty materiałów produkcyjnych, aby zadbać o środowisko naturalne. Spółka posiada w swojej ofercie szereg materiałów, wpisujących się w grupę produktów „green”, czyli powstających przy użyciu recyklingu mechanicznego, chemicznego bądź technologii BioBased.

 • Recykling mechaniczny

Dzięki produkcji opartej o recyklaty wytworzone w procesie recyklingu mechanicznego, KGL w swoim portfolio posiada takie tworzywa, jak: PP, PE, HIPS, ABS (do 50% zawartości recyklatu dla ABS barwionych w masie i do 80% zawartości recyklatu dla ABS czarnego), PC, EPS, PMMA (czarne), PA. W zakresie tego rodzaju surowców, Spółka współpracuje między innymi z TOTAL (dostawca poliolefin oraz HIPS), LOTTE (dostawca ABS oraz PC), BEWI (dostawca EPS), TRINSEO (dostawca PMMA), TECNOPOLIMERI (PA).

Z materiałów opartych o recykling mechaniczny, za godny szczególnej uwagi należy uznać rPE6314 firmy TOTAL ENERGIES, który z sukcesem wykorzystywany jest w branży opakowań kosmetycznych.

 • Recykling chemiczny

W ofercie surowców, które wyprodukowane zostały w wyniku recyklingu chemicznego (mass balance dla materiałów z olejów), znaleźć można: PP, PE, PS (tylko mass balance „dla olejów”), ABS, PMMA i PA od takich dostawców, jak: TOTAL (poliolefiny oraz PS), LOTTE (ABS), TRINSEO (PMMA).

Z tej grupy surowców, szczególnym zainteresowaniem cieszy się materiał MABS STAREX GV-0520 firmy LOTTE, który KGL dostarcza na potrzeby produkcji artykułów dla branży reklamowej.

 • Technologia BioBased

Z grupy materiałów BioBased, KGL oferuje PLA i BioPET od takich producentów, jak LOTTE CHEMICALS (BioPET) oraz TOTAL CORBION (PLA).

Z kolei z tej grupy polimerów, na uwagę zasługuje materiał Luminy L175 firmy TOTAL CORBION, który między innymi wykorzystywany jest do produkcji opakowań do owoców i warzyw.

Kierunek – ekologia

Wdrażanie nowych systemów (OZE, GOZ) wpływa na coraz większe zainteresowanie firm przemysłowych zastępowaniem tworzyw wytwarzanych z paliw kopalnych alternatywnymi materiałami. Wysokie koszty energii narzucają konieczność nadzoru wszystkich procesów produkcyjnych, których celem jest ograniczanie ilości odpadów.
W sytuacji, gdy śmieci już powstaną, przekazane zostają firmom zajmującym się recyklingiem w celu przerobienia na recyklaty. Można pokusić się o stwierdzenie, że gospodarka obiegu zamkniętego posiada już ugruntowaną pozycję, a istotnym elementem procesu są firmy zajmujące się recyklingiem, na których wyroby jest coraz większe zapotrzebowanie rynkowe.

Ogłoszona przez KGL S.A. Strategia Rozwoju na lata 2021–2025 oraz przyjęta Strategia Zrównoważonego Rozwoju „Tworzymy Czyste Jutro”, zakładają rozwój biznesu poprzez maksymalizację stosowania surowców wtórnych w procesach produkcyjnych oraz
w portfolio oferowanych towarów dystrybucyjnych. Należy podkreślić, że w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na recyklaty, Spółka wprowadziła do oferty sprzedażowej regranulaty, które są wytwarzane przez KGL. Aby to zrealizować, przedsiębiorstwo zakupiło od firmy NGR specjalistyczną wytłaczarkę. Maszyna umożliwiła oferowanie materiałów „szytych na miarę”, posiadających parametry pozwalające sprostać indywidualnym oczekiwaniom klientów. Produkty sprzedawane pod markami KGL PP wypełniony oraz KGL rPP z sukcesem zaistniały na rynku. Co istotne, produkty KGL rPP mogą zawierać wypełniacze mineralne, charakteryzować się zmodyfikowanymi właściwościami mechanicznymi oraz być oferowane w różnych kolorach i szerokim spektrum płynności. Można wykorzystać je zarówno w technologii wytłaczania, jak i wtrysku, dzięki czemu znakomicie sprawdzą się w takich branżach, jak wykończenie wnętrz, budowlana czy meblarska.

Prace B+R zwiększają konkurencyjność KGL

Należy zaznaczyć, że wszystkie procesy produkcyjne w KGL (produkcja folii, opakowań, narzędzi produkcyjnych oraz regranulatów) są realizowane przy wsparciu i pod nadzorem rozbudowanego działu technologiczno-laboratoryjnego. Spółka posiada profesjonalne i nowoczesne laboratorium, w którym możliwe jest przeprowadzenie szeregu badań i pomiarów takich, jak:

 • badanie wskaźnika szybkości płynięcia (MFI),
 • badanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu / zginaniu,
 • badanie twardości,
 • badanie temperatury mięknienia wg Vicata oraz temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT),
 • różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC),
 • spektrofotometria z transformacją Fouriera (FTIR),
 • spektrofotometria UV-VIS,
 • pomiar barwy,
 • badanie mikroskopowe.

KGL posiada również Centrum Badawczo-Rozwojowe, które stwarza warunki dla opracowania oraz implementacji nowych technologii do produkcji. CBR wpływa na poprawę konkurencyjności oraz podnosi poziom innowacyjności KGL poprzez możliwość pozyskania know-how oraz nowych produktów. W ramach CBR Spółka jest w stanie opracować i udoskonalać technologię produkcji regranulatów, rozszerzając tym samym ofertę dystrybuowanych granulatów.

Dbałość o szczegóły

Priorytetem dla Spółki jest rozwój i wzrost zaawansowania technologicznego, który prowadzi do zrównoważonej produkcji związanej z odpowiedzialnością społeczną. Zespół ludzi tworzący KGL nieustannie doskonali technikę produkcji w celu uzyskiwania coraz lepszej jakości oferty przy coraz niższym obciążeniu dla środowiska. Dostarczane produkty spełniają najwyższe normy jakościowe oraz stanowią wkład KGL w ochronę środowiska.

Spółka posiada certyfikaty, które są niezbędne do obsługi najbardziej wymagających klientów: https://kgl.pl/kgl/pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj/certyfikaty-jakosci.html

 

Dodaj ofertę pracy