KGL_new
Wiadomości

Polimery Cyrkularne w Opakowaniach

Rozmowa z Łukaszem Kemnitzem, Dyrektorem Zarządzającym ALBIS Polska Sp. z o.o.

 

Cały sektor tworzyw sztucznych czekają znaczące zmiany oraz nowe wyzwania. Czy są Państwo na nie gotowi?

Grupa OTTO KRAHN do której należy ALBIS od 115 lat swój rozwój  zawdzięcza bardzo bliskiej współpracy z naszymi partnerami, klientami oraz konsekwentnej polityce stawiania na rozwój i zadowolenie naszych pracowników.

Jako pionierzy w swojej dziedzinie stawiamy sobie za cel działanie w sposób innowacyjny i twórczy. Na bieżąco śledzimy zmieniające się prawodawstwo oraz trendy na rynku. Rozmawiamy z klientami, naszymi partnerami oraz z naszymi oddziałami na całym świecie,  czerpiemy z ich doświadczenia ale również sami sugerujemy możliwe kierunki zmian i rozwoju.

Wraz z naszymi partnerami, światowymi liderami rynku, dopasowujemy nasze portfolio do nadchodzących zmian. Wiele lat temu podjęliśmy zobowiązanie, aby promować zrównoważone rozwiązania. Wraz z naszymi partnerami  jesteśmy zaangażowani w promowanie zrównoważonych rozwiązań. Świadomi między innymi wpływu tworzyw sztucznych na emisje CO2 i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej występujemy z prezentacjami, prowadzimy szkolenia, piszemy artykuły dotyczące tej tematyki. Na jednej z ostatnich konferencji pokazaliśmy, że także  w tak istotnej i trudnej branży jaką jest branża Healthcare mamy sporo do zaproponowania.

 

Jakie są perspektywy rozwoju dla firmy w nachodzących latach?

W najbliższych latach będziemy koncentrowali się wokół czterech kluczowych filarów: wzmocnienie naszej pozycji jako wiodącego dystrybutora, dalszy prężny rozwój w kierunku gospodarki cyrkularnej, konsekwentny rozwój naszego portfolio produktowego zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz, co niemniej ważne, zapewnienie kompleksowego wsparcia od koncepcji aż do wdrożenia. Nasi doświadczeni eksperci pomogą przebrnąć przez zawiłości nowych dyrektyw i obowiązków oraz wskażą najnowsze trendy i najlepsze rozwiązania.  

Wraz z klientami i partnerami pracujemy nad wyznaczaniem nowych trendów i zgłębianiem nowych możliwości w branżach, w których obecnie tworzywa mają mniejszy udział.

Łukasz Kemnitż, Managing Director ALBIS Polska

 

Jakie nowe produkty i trendy zaprezentujecie Państwo podczas Konferencji Foliowej 2024?

W czasie konferencji zamierzamy zaprezentować, w jaki sposób nasze tworzywa sztuczne mogą przyczynić się do funkcjonowania gospodarki obiegu zamkniętego. Naszym celem jest przekazanie idei, iż wspólne działania są najważniejsze, jeśli chodzi o budowanie bardziej zrównoważonej przyszłości. Razem możemy zapewnić znaczące postępy w kierunku wdrożenia gospodarki cyrkularnej, w której zasoby są wykorzystywane efektywnie, a odpady minimalizowane. Ponieważ jesteśmy firmą rodzinną, doskonale rozumiemy, jakie znaczenie mają tworzywa sztuczne dla poprawy jakości naszego codziennego życia: są podstawą wielu innowacji, które mają wpływ na zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo oraz dłuższe i lepsze życie.

 

Czy jest Pan w stanie określić przyszłe trendy i wyzwania dla produkcji folii i opakowań z tworzyw sztucznych?

Jednym z najbardziej znaczących trendów jest zrównoważony rozwój. Dostrzegamy zmianę w kierunku stosowania materiałów, które są bardziej przyjazne środowisku zamiast tradycyjnych tworzyw sztucznych. Wzrasta również zastosowanie surowców ponownie przetwarzalnych, czyli PCR (post-consumer recycled) i tych pochodzących z odzysku chemicznego. Tworzywa sztuczne, które są bio, biodegradowalne oraz kompostowalne także zyskują na popularności.

Kolejny istotny trend to recycling i gospodarka w obiegu zamkniętym. Sporą uwagę poświęca się zbiórce materiałów nadających się do recyklingu, aby zredukować ilość odpadów. Zmieniają się także przepisy, w ramach których wzrasta też odpowiedzialność producentów już na etapie projektowania. Rynek zmierza w kierunku opakowań z folii mono i optymalizacji produktów barierowych tak, aby recykling był łatwiejszy i wydajniejszy.

Niezwykle istotne będzie reagowanie na zmiany w regulacjach prawnych, zwłaszcza, że producenci zostaną obarczeni większą odpowiedzialnością już od etapu projektowania. Będziemy musieli wykazać się większą elastycznością i w proaktywny sposób zapewniać zgodność z przepisami, aby być na bieżąco z nowymi zasadami, jakie zostaną wprowadzane.

 

Dlaczego warto z Państwem współpracować? Jakie korzyści i wsparcie oferują Państwo swoim partnerom?

Istnieje mnóstwo powodów, dla których warto nawiązać z nami współpracę! Po pierwsze, oferujemy najszersze na rynku portfolio produktowe także w przypadku materiałów cyrkularnych pozwalające na idealne dopasowanie do potrzeb klienta.

Po drugie, ściśle współpracujemy z naszymi klientami, zapewniając im wielopoziomową pomoc na każdym etapie rozwoju: od koncepcji po produkcję seryjną, od testowania materiałów aż po usługi zarządzania łańcuchem dostaw. Naszym klientom oferujemy  szkolenia zarówno w zakresie najnowszych materiałów, technik przetwarzania, jak i standardów branżowych. Dodatkowo oferujemy doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów i potencjalnych oszczędności płynących na przykład z zastosowania zamienników materiałów, optymalizacji wyrobu, czy wyboru technologii.

Niemniej ważne jest to, że jesteśmy firmą międzynarodową, która czerpie wiedzę opartą na doświadczeniu i rozwiązaniach z innych krajów, stosując je na naszym lokalnym rynku. Naszą siłą jest również możliwość wprowadzanie sprawdzonych strategii i innowacyjnych praktyk, gwarantując naszym klientom korzyści z najnowszych osiągnięć.

Dodaj ofertę pracy