KGL_new
Wiadomości

Globalny TOP gospodarki odpadami

Veolia nadal jest zdecydowanym liderem. Dwa lata temu Veolia przejęła dużą część biznesu lokalnego rywala Suez i znacznie zwiększyła swoją przewagę nad konkurencją.

Francuska grupa nie zajmuje czołowej pozycji we wszystkich poszczególnych obszarach rynku usług środowiskowych. W sektorze odpadów plasuje się za liderem rynku północnoamerykańskiego Waste Management Incorporated (WM). W 2023 roku WM –gracz wyłącznie obsługujący rynek amerykański i kanadyjski – odnotował przychody na poziomie 20,4 miliarda dolarów, czyli około 19,2 miliarda euro. W ubiegłym roku Veolia wygenerowała przychody o łącznej wartości około 14,7 miliarda euro z działalności związanej z gospodarką odpadami i 18,4 miliarda euro z działalności związanej z gospodarką wodno-ściekową. Przychody Grupy łącznie z usługami energetycznymi wyniosły 45,4 miliarda euro.

 

Veolia rozwija swoją strategię

W nadchodzących latach Veolia będzie dążyć do przyspieszenia wzrostu w trzech kluczowych obszarach w ramach nowej strategii „GreenUp” : odpady niebezpieczne, technologie dla sektora wodnego oraz bioenergia, efektywność energetyczna i elastyczność energetyczna. Grupa pragnie stać się bardziej międzynarodowa i rozszerzyć swoją działalność poza Europę. Obecnie Veolia działa w obu Amerykach, a także w Azji, Afryce, Australii i Nowej Zelandii.

W przeciwieństwie do Veolii, oba WM. oraz trzy inne spółki zarządzające z Ameryki Północnej, które znalazły się w pierwszej dziesiątce – Republic Services, Waste Connections i GFL Environmental – prowadzą działalność wyłącznie na rynkach USA i Kanady i praktycznie nie prowadzą działalności związanej z wodą i ściekami. Republic Services pozostaje na trzecim miejscu w pierwszej dziesiątce firm zajmujących się gospodarką odpadami, z przychodami w wysokości prawie 15 miliardów dolarów w zeszłym roku, co stanowi równowartość około 14 miliardów euro.

 

Czwarte miejsce nadal zajmuje niemiecki lider rynku gospodarki odpadami Remondis z przychodami na poziomie 12,6 mld euro za rok finansowy 2022. Remondis i jego rodzinna spółka-matka Rethmann nie opublikowały żadnych nowszych danych. Podobnie spółka Remondis nie ujawniła, jaka część jej rocznego obrotu przypada na działalność związaną z wodą. Siostrzana spółka Saria prowadzi również działalność w sektorze gospodarki odpadami poprzez swoją spółkę zależną Refood specjalizującą się w zbiórce i recyklingu odpadów spożywczych z przemysłu, handlu detalicznego i branży gastronomicznej. Nie opublikowano żadnych szczegółowych danych dotyczących udziału Refood w obrotach spółki dominującej. Ogółem jednak w 2022 r. Saria wygenerowała łącznie około 3,6 miliarda euro przychodów. Remondis aktywnie dąży do dalszego rozwoju poprzez przejęcia, napotkał jednak ograniczenia wynikające z prawa konkurencji na rynku niemieckim. Poza rodzimym rynkiem firma jest coraz bardziej aktywna w innych krajach Europy, a także w Afryce Północnej, Azji i Australii.

 

Francuski dostawca usług środowiskowych Suez zajmuje piąte miejsce na liście największych na świecie firm świadczących usługi środowiskowe. Po przejęciu znacznej części jej działalności przez Veolię i wcześniejszej sprzedaży działalności w kilku krajach europejskich niemieckiej grupie zajmującej się gospodarką odpadami Prezero, przychody Suez i obecność geograficzna znacznie się zmniejszyły w porównaniu z okresem przed 2020 rokiem.

Działalność firmy w zakresie gospodarki odpadami koncentruje się obecnie na rynku krajowym we Francji i Wielkiej Brytanii, a dodatkowo jest mniejsza w Republice Południowej Afryki i Czechach. Całkowite przychody z sektora odpadów wyniosły w zeszłym roku około 5,4 miliarda euro, a kolejne 3,5 miliarda euro wygenerowano w przemyśle wodnym w Europie, Australii i Azji.

 

Waste Connections, trzecia co do wielkości firma zajmująca się gospodarką odpadami w Ameryce Północnej, pozostaje na szóstym miejscu w rankingu. W ubiegłym roku firma z siedzibą w Teksasie wygenerowała w USA i Kanadzie przychody w wysokości 8 miliardów dolarów, co stanowi równowartość około 7,5 miliarda euro. Kanadyjska firma zajmująca się gospodarką odpadami GFL Environmental odnotowała wzrost przychodów w ciągu ostatnich trzech lat, odnotowując roczny obrót w wysokości około 7,5 miliarda dolarów w 2023 roku, co stanowi równowartość 7 miliardów euro, co dało spółce siódme miejsce, przed hiszpańską grupą świadczącą usługi środowiskowe.

 

W ubiegłym roku FCC wygenerowała przychody w wysokości około 3,9 miliarda euro w sektorze odpadów i kolejne 1,5 miliarda euro w przemyśle wodnym. Usługi firmy w zakresie gospodarki odpadami koncentrują się głównie na terenie Europy. Jednakże w ostatnich latach FCC odnotowała szybki rozwój swojej działalności związanej z gospodarką odpadami w USA. Oddział wodny grupy działa także w Ameryce Środkowej i Południowej oraz w regionie MENA poprzez spółkę joint venture FCC Aqualia.

 

W bieżącym roku obrotowym FCC będzie w dalszym ciągu rozszerzać swoją działalność związaną z gospodarką odpadami w Wielkiej Brytanii, jej najważniejszym rynku zagranicznym. Firma spodziewa się, że umowa przejęcia brytyjskiej działalności jej konkurenta Urbasera zostanie sfinalizowana przed końcem bieżącego półrocza. W listopadzie ubiegłego roku inwestor finansowy Cube Infrastructure przejął działalność Urbaser w zakresie gospodarki odpadami w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji , zmieniając nazwę usług gospodarki odpadami na Verdis. Urbaser nie ujawnił żadnych informacji na temat swoich aktualnych wyników biznesowych. Od 2021 roku właścicielem spółki jest spółka inwestycyjna Platinum Equity .

 

Prezero – nowy duży gracz

Po silnym wzroście przejęć w ciągu ostatnich kilku lat, Prezero, spółka zależna niemieckiej Grupy Schwarz, która jest również właścicielem sieci supermarketów Lidl, osiągnęła dziewiąte miejsce w rankingach dziesięciu największych na świecie firm zajmujących się gospodarką odpadami, z przychodami na poziomie 3,9 miliarda euro Rok budżetowy 2022 . Dane za 2023 r. nie zostały jeszcze opublikowane. Prezero ma swoje korzenie w Greencycle, spółce zależnej sieci dyskontów Lidl odpowiedzialnej za zarządzanie ich recyklingiem. W 2018 roku po przejęciu niemieckiej firmy zajmującej się gospodarką odpadami Tönsmeier zmieniono nazwę firmy na Prezero. W 2020 r. PreZero przejęło szwedzką działalność Suez, a w 2021 r. francuskie zakłady grupy w Niemczech, Polsce, Holandii i Luksemburgu. Przejęcie hiszpańskiej firmy zajmującej się odpadami Cespa zostało sfinalizowane pod koniec tego samego roku. Podążając za tym wzrostem i internacjonalizacją, według własnego rachunku firma działa obecnie łącznie w jedenastu krajach, w tym w USA.

 

Francuska firma recyklingowa Paprec, która odnotowała roczne przychody na poziomie około 3 miliardów euro w 2023 roku, awansowała na dziesiąte miejsce na liście. Jednak liczba ta obejmuje również nieujawniony wkład działu Paprec Engineering, który świadczy usługi w zakresie inżynierii, budowy i konserwacji instalacji dla spalarni odpadów i elektrowni na biomasę. Przedsiębiorstwa w ramach tej jednostki zostały w ostatnich latach przejęte od Tiru/Dalkia Wastenergy, CNIM i Inova Operations. Dzięki tym i innym transakcjom Paprec rozszerzył swój zasięg, który do tej pory ograniczał się do rodzimego rynku Francji i Szwajcarii, aby objąć także kilka innych krajów europejskich i Azerbejdżan.

Dodaj ofertę pracy