Fundacja RESPECT the CHEMISTRY

Szacunek dla ludzi, pracy, wiedzy.

Niewiele jest w Polsce branż gospodarczych lub środowisk zawodowych, które posiadają własną sektorową fundację. Jednym z wyjątków jest szeroko rozumiany przemysł polimerowo-chemiczny. Fundacja RESPECT the CHEMISTRY powstała po to, aby nieść wsparcie i pomoc ludziom szanowanym i zasłużonym dla polskiej chemii, którzy popadli w trudne życiowe terminy, spowodowane głównie kłopotami zdrowotnymi i o których po ludzku należy pamiętać z racji ich życiowego dorobku. Kiedy człowiek znajdzie się w kłopotach, niezwykle ważnym motywatorem do walki z nimi i wyjścia z problemów jest pamięć innych o nim.

Oczywiście, Fundacja nie unika zaangażowania w ważnych sprawach dotyczących całej polskiej wspólnoty.

Zaangażowanie Fundacji jest możliwe wyłącznie dzięki darowiznom od firm i osób fizycznych. Łącznie w skali roku Fundacja przekazuje pomoc rzędu 100 tys. PLN. Dla Fundacji liczy się każdy ludzki gest, najmniejsza nawet wpłata jest wyrazem szacunku dla podopiecznych Fundacji. Co warte podkreślenia, Fundacja nie generuje żadnych kosztów, wszystkie zaangażowane w nią osoby pracują społecznie. Całość zebranych przez Fundację środków przekazywana jest potrzebującym.

Fundacja stara się współpracować z realnie działającymi organizacjami przemysłu i środowiska polimerowo-chemicznego, a także dziekanami wydziałów chemii i polimerów uczelni wyższych, którzy mogą wskazywać i rekomendować osoby, będące adresatami pomocy niesionej przez Fundację.

Zasady działania

  • Fundacja przyjmuje wyłącznie darowizny w formie pieniężnej, przelewem na konto.
  • Fundacja udziela podopiecznym wsparcia wyłącznie w formie pieniężnej (przelew na konto), w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach wsparcie może przybrać formę rzeczową.

Fundacja RESPECT the CHEMISTRY
KRS: 0000556976

Nr konta bankowego PLN: 50 1140 2004 0000 3102 7664 2444

Bank account EUR:
Recipient: RESPECT the CHEMISTRY FUNDATION
Bank: MBANK SA

IBAN: PL 83 1140 2004 0000 3112 0592 5906
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK