biester

PRZEWAGA KONKURENCYJNA | KALENDARZ WYDAWNICZY | CENNIK REKLAM | FORMATY REKLAM I DANE TECHNICZNE | PRENUMERATA ELEKTRONICZA

Formaty reklam, ważne wskazówki
i dane techniczne

Formaty reklam

Okładka:


 

Wymiary:
Szer.: 195 mm
Wys.: 185 mm
Cała strona:


Brutto:
Szer.: 220 mm
Wys.: 290 mm

Netto:
Szer.: 210 mm
Wys.: 280 mm

2/3 strony - pionowa


 


Brutto:
Szer.: 132 mm
Wys.: 290 mm

Netto:
Szer.: 122 mm
Wys.: 280 mm

2/3 strony - pozioma

Brutto:
Szer.: 220 mm
Wys.: 194 mm

Netto:
Szer.: 210 mm
Wys.: 184 mm
 
1/2 strony - pionowa


 


Brutto:
Szer.: 115 mm
Wys.: 290 mm

Netto:
Szer.: 105 mm
Wys.: 280 mm

1/2 strony - pozioma

Brutto:
Szer.: 220 mm
Wys.: 148 mm

Netto:
Szer.: 210 mm
Wys.: 138 mm
 
1/3 strony - pionowa


 


Brutto:
Szer.: 72 mm
Wys.: 290 mm

Netto:
Szer.: 62 mm
Wys.: 280 mm

1/3 strony - pozioma


Brutto:
Szer.: 220 mm
Wys.: 100 mm

Netto:
Szer.: 210 mm
Wys.: 90 mm

1/4 strony - moduł

Wymiary:
Szer.: 94 mm
Wys.: 128 mm
   

 


Ważne wskazówki

NETTO, BRUTTO, SPADY - czyli jak przygotować reklamę

"Spadami" określa się obszar reklamy, który po wydrukowaniu zostanie odcięty albo wpuszczony w grzbiet.
Dlatego na tym obszarze nie powinno umieszczać się tekstów lub ważnych elementów graficznych.
Na obszar spadów powinna zaś wychodzić grafika będąca tłem oraz część zdjęcia, jeśli zdjęcie to ma w końcowym rezultacie dotykać krawędzi strony.

Wymiary "netto", które podajemy to obszar, który będzie widoczny w gazecie po odcięciu spadów.

Wymiary "brutto" to cały obszar reklamy - z tym co będzie widoczne po wydrukowaniu oraz z tym, co zostanie odcięte lub wpuszczone (wklejone) w grzbiet w introligatorni.

"Strefa ochronna" (w naszych przykładach oznaczona kolorem żółtym) to kilkumilimetrowy margines na którym również nie powinno się umieszczać ważnych elementów takich jak tekst, logo, czy istotne elementy zdjęcia. "Strefa ochronna" nie zostanie odcięta, jednak gwarantuje, że w przypadku niedokładnego cięcia, ważne elementy nie zostaną naruszone i nie zbliżą się za bardzo do krawędzi.

Na końcu niniejszego opracowania podajemy przykłady złego i dobrego projektowania reklam


Dane techniczne:

Reklamy do redakcji prosimy dostarczać wyłącznie w formie elektronicznej.
Uwaga! Prosimy o nie zaznaczanie linii cięcia na reklamach. Wystarczy przesłać nam reklamę w formacie brutto - spady zostaną automatycznie ustawione!
 
Platforma: PC
Format: EPS.
Opcjonalnie w postaci plików TIFF lub JPG (z zaznaczoną maksymalną jakością).
Dopuszczalny format dla reklam całostronicowych: PDF (o jakości przeznaczonej do druku!)

UWAGA: prosimy nie zaznaczać spadów. Grafika powinna być w wymiarach brutto (5 mm spady zostaną odcięte automatycznie).
Wyjątkiem jest format PDF - tutaj należy zaznaczyć spady (tylko w przypadku reklam całostronicowych!)

Kolory: CMYK.
Wszystkie czcionki zamienione na krzywe!

Rozdzielczość plików - przy zachowaniu docelowych wymiarów: 254 ppi (ewentualnie 300).

Za jakość reklam nie zgodnych z powyższą specyfikacją redakcja nie odpowiada.

W razie wątpliwości dotyczących przygotowania reklam prosimy o kontakt z redakcją.
 

Przygotowanie reklam na przykładach

Przykład 1: Tekst i ważne elementy graficzne "wchodzą" na spady:

 

Reklama po wydrukowaniu:
Obszar czerwony to tzw. spady - część która zostanie odcięta po wydrukowaniu. Obszar żółty nazwijmy "strefą ochronną" - jest to wprawdzie obszar, który nie zostanie odcięty, ale ze wzglądu na bliskość krawędzi, również tam nie powinno się umieszczać tekstów i ważnych elementów graficznych.
Spójrzmy na przykład obok. Tekst wchodzi na obszar spadów i zostanie obcięty. Podobie ze zdjęciem - ważny element graficzny - twarz człowieka - został umieszczony na obszarze spadów.
 
 

Przykład 2: Tekst i ważne elementy graficzne są w "strefie ochronnej"

Reklama po wydrukowaniu:
W tym przykładzie projektant umieścił tekst w "strefie ochronnej". Tekst nie zostanie odcięty, jednak należy pamiętać, że gilotyna przycinająca gazetę może ją przyciąć nie dokładnie tam, gdzie jest zaznaczone (rozrzut może wynieść nawet 1 mm).

Dobrze widać to w przypadku zdjęć, które kończą się równo z krawędzią netto (nie wchodzą na obszar spadu): zdjęcie oraz niebieski prostokąt nie styka się tutaj z krawędzią przyciętej strony, ale ze wzglądu na niedokładność cięcia powstała biała obwódka.
 

Przykład 3: Reklama zaprojektowana poprawnie:
 

 
Reklama po wydrukowaniu:
Tekst został odsunięty od "strefy ochronnej" - dzięki czemu po odcięciu spadów dookoła tego elementu widać margines - tekst nie styka się z krawędzią strony.

Część zdjęcia (nie zawierająca istotnych elementów) oraz niebieskiego prostokąta wchodzi na obszar spadu i zostanie obcięta - dzięki temu zrówno zdjęcie, jak i prostokąt będą kończyły się dokładnie na krawędzi strony bez niebezpieczeństwa pojawienia się białych obwódek.
Dodaj ofertę pracy