Laureaci Statuetek GROWTH STAR (Gwiazda Wzrostu) dla najszybciej rozwijających się producentów opakowań elastycznych oraz dystrybutorów tworzyw / dodatków w Polsce.

Statuetki

Statuetki GROWTH STAR zostały przyznane za realne, stabilne i wieloletnie osiągnięcia w rozwijaniu własnego biznesu. Do odpowiedzi, kto najszybciej rozwija się w obszarze przemysłu tworzyw sztucznych posłużył redakcji Plastics Review wskaźnik CAGR, czyli średnia złożona roczna stopa wzrostu za lata 2018/2021. Wskaźnik CAGR w sposób najbardziej obiektywny pokazuje w jakim tempie rocznie rośnie cały rynek lub dana firma w wybranym okresie czasowym.

GROWTH STAR FLEXIBLE PACKAGING in POLAND

Z grona najszybciej rozwijających się producentów opakowań elastycznych z tworzyw, w edycji 2023 postanowiliśmy wyróżnić spółki z polskim kapitałem, firmy rodzinne, nie bojące się ekspansji na rynkach zagranicznych, śmiało i skutecznie stawiające czoła zagranicznej konkurencji na rodzimym rynku.

Zdaniem redakcji Plastics Review - fundatora Statuetek - wyróżnione w roku 2023 firmy można scharakteryzować jedną wspólną kategorią: Rozwój, Dynamika, Inwestycje, Jakość, Nowe Technologie, Zrównoważony Rozwój, Ciągły Głód Sukcesów.

Laureaci 2023

KGL SA

KRAUS FOLIE Sp. z o.o.

Od lewej: prof. Artur Bartkowiak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Stowarzyszenie Natureef – wręczający Statuetki), Lech Skibiński (KGL), Agnieszka Burchard (KRAUS FOLIE), Waldemar Sobański (Plastics Review).

Od lewej: prof. Artur Bartkowiak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Stowarzyszenie Natureef – wręczający Statuetki), Lech Skibiński (KGL), Agnieszka Burchard (KRAUS FOLIE), Waldemar Sobański (Plastics Review).

GROWTH STAR PLASTICS DISTRIBUTION in POLAND

Sektor dystrybucji będzie odgrywał coraz większą rolę w zaspokajaniu popytu na tworzywa i dodatki. Do tej pory biznes dystrybucyjny był kojarzony z współpracy z przetwórcami działającymi w mniejszej lub średniej skali. Jednak ostatnie zawirowania cenowe powodują, iż nawet duzi przetwórcy rezygnują z umów długoterminowych zwracając się w kierunku dystrybucji.

Nie ma jednej uniwersalnej recepty zapewniającej stały progres na rynku dystrybucji. Najszybciej w ciągu kilku ostatnich lat rozwijali się dystrybutorzy mający przyzwoity asortyment tworzyw technicznych, co zapewniało solidną bazę przychodowo- marżową pod rozwój oferty o tworzywa masowe. Odwrotna kombinacja, czyli duży wolumen tworzyw masowych uzupełniany następnie o tworzywa techniczne - również okazała się skuteczna. Inną skuteczną metodą rozwoju biznesu w obrębie dystrybucji jest wieloproduktowość, przejawiająca się zasileniem oferty surowcami specjalistycznymi, pozwalającymi komplementarnie obsługiwać głównie mniejsze podmioty, często niszowe, i realizować przy tym satysfakcjonujące marże. Kto więc stawia na rozwój i udaje mu się dystansować konkurencję w sektorze dystrybucji?

Laureaci 2023

POLIMER PROJEKT Sp. z o.o.
Kategoria dodatkowa: lider wzrostu w sektorze dystrybucji z roczną złożoną stopą wzrostu CAGR na poziomie 100% za ostatnie trzy lata.

RESINEX POLAND Sp. z o.o.
Kategoria dodatkowa: skala biznesu. Spółka w 2022 osiągnęła ponad 500 mln PLN netto przychodów. W ofercie ponad 10 000 produktów.

ULTRAPOLYMERS POLAND Sp. z o.o.
Kategoria dodatkowa: udane wejście na rynek tworzyw masowych przy zachowaniu solidnej oferty tworzyw technicznych.

BCD POLYMERS Sp. z o.o.
Kategoria dodatkowa: wieloproduktowość.

Od lewej: Waldemar Sobański (Plastics Review – wręczający Statuetki), Rafał Selent
(POLIMER PROJEKT), Barbara Czarnocka (RESINEX POLAND), Marzena Gajdzińska
(ULTRAPOLYMERS POLAND), BOGDAN WRZEŚNIAK (BCD POLYMERS), Marcin
Świderski (POLIMER PROJEKT).

Od lewej: Waldemar Sobański (Plastics Review – wręczający Statuetki), Rafał Selent (POLIMER PROJEKT), Barbara Czarnocka (RESINEX POLAND), Marzena Gajdzińska (ULTRAPOLYMERS POLAND), BOGDAN WRZEŚNIAK (BCD POLYMERS), Marcin Świderski (POLIMER PROJEKT).

Zobacz film z wręczenia Statuetek Growth Star podczas Konferencji Foliowej 2023