Praca w branży
PLASTICS REVIEW

Czerwiec 2018

W numerze:

  • Polimery były pierwsze
  • Maszyny i polimery dla domowej diagnostyki
  • Forum specjalistów opakowań
  • Blow, czyli technologia ograniczeń
  • Polimery przewodzące - potencjał rynków i aplikacji
  • Wtryskowy krzyk mody
  • Problem wypalenia zawodowego
POLYMER PROSPERITY
My image