Praca w branży
PLASTICS REVIEW

Nr 7-8/2018

W numerze:

  • POLYMER WATCH - Nowa inicjatywa w branży
  • Polimery na giełdzie
  • Rośnie liczba nowych przedsiębiorstw
  • K19 – już za rok
  • Wprowadzenie sytemu kaucyjnego w Polsce
  • Aktualna analiza rynku opakowań z polimerów
  • Epoka układów napędowych AC
POLYMER PROSPERITY
My image