STRONA GŁÓWNA  |  PLASTICS ONLINE  |  KATALOG FIRM  |  FUNDACJA  |  POLIMEROWA ENERGIA

IDEA i ZASADY

Idea Nagrody POLYMER PROSPERITY to wyodrębnienie najbardziej sprawnych finansowo przetwórców tworzyw operujących na polskim rynku.

Dzięki analizie finansowej sprawdzamy stan spółek sektora w obszarze finansów oraz dokonujemy oceny bieżącej kondycji finansowej czołówki polskiego rynku, co umożliwia zobrazowanie jakości i skuteczności gospodarowania własnymi finansami przez uczestniczące w elekcji Nagrody przedsiębiorstwa.

Finansową sprawność zgodnie z zasadą leżącą u podwalin wolnego rynku: jeśli zarabiasz pieniądze, możesz opracować lub kupić technologie. Jeśli masz technologie, nie zawsze zarabiasz…

Wybór Laureatów POLYMER PROSPERITY jest trójstopniowy.

Pierwszy etap to desygnowanie do udziału w elekcji Nagrody szerokiego spektrum podmiotów przetwarzających tworzywa w Polsce przez redakcję miesięcznika PLASTICS REVIEW (ok. 300 spółek). Dane finansowe desygnowanych zbiera i gromadzi COFACE Poland. Końcem tego etapu jest ograniczenie liczby desygnowanych o spółki nie spełniające kryteriów formalnych (najczęściej są to niepełne dane finansowe).

W drugim etapie dane finansowe desygnowanych spółek są przesyłane do współpracującego z redakcją PLASTICS REVIEW Centrum Analiz Rynkowych, które dokonuje analizy finansowej każdego z desygnowanych poprzez wyliczenie 10 istotnych wskaźników finansowych i zbudowanie dla każdej firmy syntetycznego wskaźnika finansowego. Końcem tego etapu jest segmentacja desygnowanych na trzy poziomy:

  • Liderów sprawności finansowej branży.
  • Spółek dobrze radzących sobie z gospodarowaniem własnymi finansami.
  • Spółek, które powinny popracować nad swoją finansową sprawnością.

W trzecim etapie grupa Liderów staje się Nominowanymi do Nagrody. Kapituła POLYMER PROSPERITY wybiera 5 Laureatów bieżącej edycji Nagrody spośród grona Liderów sprawności finansowej branży, stosujące dodatkowe kryteria w postaci:

  • Środowiskowej wiarygodności.
  • Rzetelności prowadzenia biznesu.
  • Wizerunku firmy i komunikacji z rynkiem.

Konstrukcja Nagrody POLYMER PROSPERITY jest uniwersalna, pozwala porównać finansowe osiągnięcia zarówno spółek dużych, średnich, jak i małych.

Co ważne, dokonywana w trakcie wyboru Laureatów analiza finansowa ogranicza się wyłącznie do jednego roku. W premierowej edycji Nagrody analiza dotyczy wyłącznie wyników finansowych i wyliczonych na ich podstawie wskaźników za rok 2010.

Organizator Nagrody

Partner Nagrody