STRONA GŁÓWNA  |  PLASTICS ONLINE  |  KATALOG FIRM  |  FUNDACJA  |  POLIMEROWA ENERGIA

Laureaci POLYMER PROSPERITY otrzymują:

Prestiżową i unikatową Statuetkę zaprojektowaną i wykonaną przez zespół absolwentów ASP. Fundatorami Statuetki są: redakcja miesięcznika Plastics Review oraz Zarząd Spółki COFACE Poland. Ogłoszenie Laureatów i wręczenie Statuetek każdorazowo odbywać się będzie podczas kolejnych edycji Kongresu Przemysłu Tworzyw.

Nagrodzeni otrzymają prawo posługiwania się w własnych działaniach marketingowo - wizerunkowych tytułem: LAUREAT POLYMER PROSPERITY.